Questions and answers

Czy pracownicy zatrudnieni na tych samych stanowiskach mogą pracować w różnych systemach czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy pracownikowi, który odszedł ze szkoły na rentę przysługują świadczenia z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy pracownikowi wybranemu do rady gminy można wręczyć wypowiedzenie zmieniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy rada gminy powinna ponownie ustalić wynagrodzenie burmistrzowi wybranemu na kolejną kadencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy spółka może zakwalifikować koszty poniesione na wytworzenie darowanego wyrobu do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy w ramach konserwacji - czyszczenia kolektora należy zgłaszać w Starostwie Powiatowym remont?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Aktualne

Czy wydawanie gratisów w formie drinków lub napoi jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wystąpi obowiązek w podatku od towarów i usług z tytułu cesji wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zajęcie praw majątkowych pracownika obejmuje ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy zakład budżetowy powinien naliczyć VAT od dotacji przedmiotowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacji należy zastosować dla budynku mieszkalnego, zajętego wyłącznie na potrzeby niemieszkalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacji należy zastosować dla samodzielnego lokalu niemieszkalno-apartamentowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do odsprzedaży usługi organizacji imprezy integracyjnej w Pradze?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak biuro podróży powinno rozliczyć sprzedaż biletów wstępu do aquaparku w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki był tygodniowy wymiar godziny wychowawcy świetlicy zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w 1977 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakich formalności powinien dopełnić inwestor chcąc zmienić sposób użytkowania budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jaki dodatek za wysługę lat naliczyć pracownikowi samorządowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT niezrealizowanie przez klienta wydanego mu bonu towarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakie skutki wywoła umorzenie przez pożyczkodawcę odsetek od pożyczki udzielonej osobie prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Jak należy opodatkować wypłatę zryczałtowanego wynagrodzenia za udział w organach spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy potraktować zwrot kosztów remontu sklepu dokonany przez firmę z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jak poprawnie skorygować świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Jak postąpić w sytuacji, gdy podatek w deklaracji jest niższy od faktycznie należnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Kiedy należy wykazać obowiązek podatkowy z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za licencję na użytkowanie programu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu usług sprzątania placów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Na jakie konto zaksięgować druk kartek świątecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Po jakim kursie przeliczyć rachunek za import towarów z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Z jaką datą zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z rozszerzeniem programu kadrowego o dodatkowe moduły?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest przekształcenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w spółkę jawna?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy firma realizująca projekt rozwojowy może przesuwać momenty wydatkowania otrzymanych środków pomiędzy kolejnymi latami budżetowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy mieszkanie, które nie zostało wprowadzone do ewidencji może być amortyzowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy pobyt w szpitalu powoduje obniżenie wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy w przypadku urodzenia martwego dziecka przysługuje dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze dwóch tygodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy zamówienia nieprzewidywalne należy traktować jako zamówienia odrębne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Jaką metodą przeprowadzić w Urzędzie Miasta inwentaryzację bilansową składników majątkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jaką stawkę w 2011 r. należy zastosować do sprzedaży jaj gęsich żywych, pierza i zboża?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie skutki będzie generowała umowa zawarta z dłużnikami umowy o świadczenia wzajemne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Domański Zbigniew | Aktualne

Jaki model z literatury nadaje się najlepiej do oceny sytuacji ekonomicznej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak należy prawidłowo rozumieć datę likwidacji działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak poprawnie wyliczyć ile wyniesie wynagrodzenie z tytułu powołania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak ustalić ekwiwalent za odzież własną i obuwie robocze dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zaksięgować przejęcie długu SP ZOZ przez organ założycielski?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jak zlikwidować umorzone w całości wyposażenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Kiedy należy wystawić fakturę wewnętrzną i z jakiego dnia kurs zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Kto jest zobowiązany do zakupienia pracownikom odzieży i obuwia roboczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Gotkowska Anna | Aktualne

W jaki sposób należy rozwiązać spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób powinni dokonać rozliczenia wspólnicy pozostający w spółce cywilnej z występującym wspólnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Co wchodzi w skład wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy istnieje konieczność utwardzania dojścia i dojazdu do budynku jednorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zapłatę zaległych składek na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie przez osobę fizyczną odzieży używanej podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca może ustalać stawkę kilometrówki niższą od wynikającej z przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy pracownikowi należy się odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy prawo do tytułu prasowego należy amortyzować jako wartość niematerialną i prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy przyczyną upadłości firmy może być zła sytuacja finansowa, mimo braku zadłużenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy spółka jako nabywca usług dokumentowanych błędnie wystawioną fakturą ponosi odpowiedzialność podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne