Questions and answers

Czy zapłacone odsetki od sumy wekslowej będą stanowiły dla spółki koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zawarcie umowy o przelew wierzytelności ma wpływu na uprawnienie do obniżenia składek na PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Ile można potrącić pracownikowi z wynagrodzenia za wyrządzenie szkody?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w 2011 r. na usług przechowywania dokumentacji i utylizacji odpadów drobiowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować świadczenie usług gastronomicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jakie składniki bierze się pod uwagę przy naliczaniu dodatku uzupełniającego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wystąpią w odniesieniu do spółki i udziałowców w przypadku obniżenia kapitału zakładowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć fakturę za towar nabyty od firmy szwajcarskiej, posiadającej niemiecki NIP UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak zaksięgować wydatek poniesiony na nabycie wyposażenia w spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kto może wykonywać kontrolę szczelności i wytrzymałości węży do gazów spawalniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

W formie jakiej umowy, osoba prowadząca działalność powinna zlecić wykonanie usługi osobie fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jakie koszty zaksięgować kolację wigilijną z pracownikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

W jaki sposób podatnik powinienem rozliczyć się z przychodu ze sprzedaży drewna?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy dodatek za specjalizację II stopnia wlicza się do wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest sprzedanie towaru za symboliczną kwotę 1 grosza?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy emerytowi pracującemu w szkole można wypłacić ekwiwalent za bony świąteczne bez potrącania podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy koszty związane z ustanowieniem rozdzielności majątkowej można uznać za koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Czy mamy prawo zrefundować wpłacone przez użytkującego kwoty na zwrot wydatków?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy nauczycielowi należy się dodatek za opiekuna stażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Jabłońska Monika | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT, jeśli minęło 7 dni od daty sprzedaży do daty wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy pracodawca może przyznać świadczenie z ZFŚS byłym pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy przy obsłudze obrabiarki konieczna jest asekuracja przez drugiego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy wniesienie aportem całego przedsiębiorstwa skutkuje u wnoszącego powstaniem przychodu do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w związku z założeniem działalności gospodarczej i wniesieniem udziałów w wysokości 900 zł należy opłacić PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zadatek stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zakup z ZFŚS przez firmę karnetów na fitness, biletów do kina i opery korzysta w ciągu roku ze zwolnienia podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zawieszenie działalności gospodarczej wpływa na zmniejszenie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zimowy obóz sportowy dla uczniów gimnazjum sportowego powinien być zorganizowany w czasie ferii zimowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Kołowska Urszula | Aktualne

Czy zwrot kosztów noclegów, osobie zatrudnionej na stanowisku przedstawiciela handlowego, podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Gdzie można znaleźć definicję terenów przynależnych gminnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jaką stawką podatku od nieruchomości opodatkować bezobsługową stację bazową telefonii komórkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do usługi zabezpieczenia świadczeń medycznych i prowizji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie jest miejsce opodatkowania usługi restauracyjnej, wykonywanej w pociągu relacji Warszawa-Berlin?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie należy ustanowić zasady przyznawania premii i nagród uznaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła zwrot refundacji z Urzędu Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć prawidłowo import usług od rosyjskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie radnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Culepa Michał | Aktualne

Jak rozliczyć koszty po konsolidacji kredytów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT reklamację sprzedanego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak udokumentować darowiznę przekazywaną co miesiąc na konto córki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy należy zaliczyć do kosztów podatkowych umorzone należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy powinno się przyjąć do używania program jako wartość niematerialną i prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Na czym polega samozatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Po jakim kursie wyksięgować rozrachunek przedawniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Ustawodawstwu, którego z państw w zakresie ubezpieczeń społecznych podlegają pracownicy świadczący pracę z Libii?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakich wartościach wprowadzić do ewidencji księgowej dzierżawiony wcześniej system komputerowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Gawron Jacek | Aktualne

W jakiej odległości od stacji dystrybucji gazu powinny być zaprojektowane nowe budynki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Smaga Łukasz | Aktualne

W którym miesiącu należy rozpoznać import usług i jaki kurs euro zastosować do faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2010 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Czy pomieszczenie lakierni można uznać za przestrzeń zagrożoną wybuchem lub atmosferą wybuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2010 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jaka powinna być częstotliwość przeglądu technicznego sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2010 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy dla celów rozliczenia podatku dochodowego można stosować roczną inwentaryzację?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy gmina, jako właściciel ok. 20 ha gruntów niezmeliorowanych, może być członkiem spółki wodnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2010 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy koszty organizacji polowania myśliwskiego dla klientów stanowią koszty reprezentacji czy też reklamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne