Questions and answers

Jakie normy czasu pracy obowiązują pracownika zatrudnionego na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje niezawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze zawarcia umowy outsourcingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2012 r., Żygadło Agnieszka | Nieaktualne

Jakie są skutki podatkowe bezpłatnego użyczenia regału w celach handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie są skutki podatkowe zniesienia współwłasności pomiędzy rodzeństwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie skutki w zakresie rachunkowości spowoduje emisja przez jednostkę obligacji pięcioletnich?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak należy opodatkować usługę budowy doku pływającego na rzecz podatnika z Cypru lub Kanady?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy postąpić z wartością ulepszenia w odniesieniu do ogrodzenia, które stanowi odrębny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy potraktować sprzedaż prywatnego samochodu wprowadzonego do firmy dwa lata temu, a następnie z niej wyprowadzonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy prowadzić gospodarkę leśną w lesie LsVI, którego właścicielem jest Skarb Państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jak należy przeliczyć wartość magazynu z chwilą zmiany zasad dokonywania ewidencji magazynowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć odchylenia od cen ewidencyjnych produktów na koniec okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak opodatkować odsetki od kaucji bankowej złożonej przez przedsiębiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych przypadających na sprzedane wyroby w danym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak prawidłowo uwzględnić przychód ze stosunku pracy oraz przychód z tytułu udziału w radzie nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak prawidłowo wystawić zaświadczenie o wynagrodzeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczać różnice kursowe od 1 stycznia 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczać w spółdzielni amortyzację urządzeń na placu zabaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej zakup w postępowaniu przetargowym specjalistycznego sprzętu medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2012 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Jak ustalić koszt wytworzenia piasku wydobywanego ze żwirowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jak zaksięgować potrącenie kodeksowe z tytułu rozliczeń wzajemnych między spółką a dłużnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu opłat drogowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Kto jest zobowiązany do naprawy rozmytych skarp rzeki, które spowodowały odsłonięcie gazociągu przekraczającego rzekę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W jaki sposób przekazać środki trwałe nowym stowarzyszeniom - jako darowiznę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

W którym okresie należy ująć fakturę korektę cenową w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Z jaką datą zaksięgować faktury za media?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy dla kupującego "prawo do prowadzenia punktu Cyfry" stanowi wartość niematerialną i prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy dochodzi do sprzedaż towarów, czy do zwrot do dostawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy dochodzi do WDT i podatnik powinien zastosować stawkę 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest odwołanie pracownika w wieku przedemerytalnym zatrudnionego na podstawie powołania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Nieaktualne

Czy do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych można ze sobą łączyć lata podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy można oddelegować pracownika do oddziału firmy w innej miejscowości bez jego zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy można usunąć drzewo, jeśli z decyzji środowiskowej nie wynika bezpośredni zakaz jego usunięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy należy utworzyć odpis aktualizacyjny na dokumentację projektową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy nota księgowa może być podstawą do ujęcia opłat w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy osoba fizyczna sporządza dodatkowy bilans?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy podatnik ma szansę na odzyskanie pomyłkowo zapłaconego podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy szczepieniu przeciwko WZW typ A muszą poddać się wszyscy pracownicy produkujący i dystrybuujący żywność?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy umowę najmu urządzenia na czas określony należy potraktować jako umowę leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy wartość wynagrodzenia za godziny nadliczbowe należy wliczać od kwoty wynagrodzenia minimalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy włączenie szkoły do innego zespołu szkół wymaga opinii kuratora oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy zastosowane przez nas kursy do wyceny poszczególnych operacji są prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaką stawkę podatnik powinien zastosować do sprzedaży mieszkań?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT wydzierżawienie gospodarstwa rolnego synowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakim ubezpieczeniom będzie podlegał pracownik oddelegowany do Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować prace polegające na budowie, rozbudowie, modernizacji sieci technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy księgować zaciągnięty kredyt na zwiększenie środków na funduszu remontowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak należy rozliczać operacje obsługi wierzytelności faktoringowych walutowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne