Pytania i odpowiedzi

Jak należy prawidłowo ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy stacja transformatorowa stanowi odrębny od obsługiwanego budynku środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zawrzeć z główną księgową drugą umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy nauczycielowi, który nabył prawo do świadczenia kompensacyjnego należy się odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy wystawiona przez spółdzielnię faktura za opłatę użytkowania wieczystego powinna zawierać VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie są obowiązki pracodawcy pozostającego z pracownikiem w dwóch stosunkach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy potwierdzenie w formie xmln będzie dla nas wystarczające do zastosowania stawki 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej urząd pracy powinien ująć wydatek na badania lekarskie bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Gaździk Elżbieta | Nieaktualne

Czy darowizna materiałów budowlanych na budowę odcinka drogi podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można przyjmować do kasy firmy spłatę pożyczki w wysokości 180.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik, który zakupił towar od spółki niemieckiej, powinien wykazać WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy urząd gminy prawidłowo zastosował do dostawy ogródka przydomowego stawkę 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak wyliczyć koszt utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej, na dany rok budżetowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy podatnik musi dołączać do refaktury kserokopię faktury pierwotnej za usługi internetowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy właściciel budynku jest zobowiązany do zapewnienia urządzenia zjazdowego do ewakuacji na stałe w obiekcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy wynajęcie zespołu muzycznego może zostać zrealizowane w trybie zamówienia z wolnej ręki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy spółka ma obowiązek składania deklaracji z kwotami zerowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Na kim ciąży obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można rozliczać delegację pracownika po kursie banku, w którym pracownik posiada kartę płatniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż srebra przechowywanego w depozycie w Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć akwarium i jaką stawkę amortyzacji zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy czynność wniesienia aportu wymaga sporządzenia dokumentacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć kwotę otrzymaną za użyczenie lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy koszty wyceny posiadanych udziałów stanowią koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej jednostki budżetowej fakturę za zużycie energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może usunąć z planu nauczania zajęcia artystyczne dla klas II szkoły gimnazjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić przy ubieganiu się o odroczenie terminu płatności podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej instytucji kultury fakturę wystawioną za sprzedaż biletów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT od najmu hali sportowej, z której korzystają pracownicy etatowi kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wypowiedzenie umowy o pracę, które nie zostało odebrane przez pracownika jest skuteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

W jaki sposób ustalić dochód ze sprzedaży akcji, wniesionych aportem do spółki osobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak prawidłowo ustali koszt nabycia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak dokonać rozliczenia zagranicznej podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

Czy obsługa zespołów prądotwórczych wymaga posiadania przez pracowników kwalifikacji do ich eksploatacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki wywołuje na gruncie VAT umowa użyczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak podatkowo traktować wynajem mieszkania dla zagranicznego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne