Questions and answers

Czy istnieje limit wartościowy dla jednorazowej transakcji wymiany walut?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość zawieszenia zajęć nauczania indywidualnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy każdą kwotę podatku od czynności cywilnoprawnych należy odprowadzać do urzędów skarbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy materiały i narzędzia zużywane do wykonania usługi remontowej mogę księgować bezpośrednio w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy montaż rozdzielni elektrycznej podlega opodatkowaniu wg stawki ryczałtu 5,5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy możemy obciążyć odsetkami naszego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy należy dokonać refundacji środków przy spłacie pożyczki mieszkaniowej udzielonej z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Czy na podatniku ciąży obowiązek wykazywania dochodów z lokat bankowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy pracodawca może oddawać godziny wolne za pracę w godzinach nadliczbowych według własnego uznania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy raty leasingu mogą być bezpośrednio ujmowane w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy rencistka utrzymująca studiującą, pełnoletnią córkę może skorzystać ze wspólnego z nią rozliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy samochodowa polisa ubezpieczeniowa wystawiona na żonę przedsiębiorcy może stanowić u niego koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy spółka z o.o., która ponosi koszty podróży służbowych wspólników, powinna je doliczyć do przychodów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy taksówkarz na karcie podatkowej może wynajmować zabytkowe samochody osobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy właściciel firmy może wybudować dla siebie dom przy użyciu pracowników i sprzętu firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy w NIP-2 należy zgłosić rachunek inwestycyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione na zakup książek dla kursantów stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wykonanie usługi reklamowej skutkuje powstaniem obowiązku w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy z nauczycielem mianowanym przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia można rozwiązać stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Gdzie są opodatkowane dochody uzyskane w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Ile urlopu przysługuje pracownikowi, który miał przerwę w zatrudnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jaka jest procedura utworzenia klasy integracyjnej w klasie I szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie są skutki podatkowe wykupienia samochodu osobowego z leasingu operacyjnego przez osobę fizyczną i późniejsza jego sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć organizowane egzaminy z programów komputerowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak należy ująć w księgach środek trwały otrzymany w wyniku reklamacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę leasingu operacyjnego samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak należy zaktualizować dane firmy osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak opodatkować usługę wynajmu boiska sportowego drużynie zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak potraktować kaucje mieszkaniowe wpłacane na konto depozytowe a następnie przekazywane na lokaty bankowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak powinna być zaksięgowana różnica pomiędzy wartością wynikającą z bilansu a wartością aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Jak powinnam się zachować, jeżeli klient wymusza na mnie księgowania, z którymi się nie zgadzam?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak prawidłowo księgować produkcję, przesył oraz sprzedaż energii cieplnej z własnej kotłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć osobistą stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć konto 303 Rozliczenie zakupu towarów, na którym jest saldo Ma?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć podatkowo odzyskanie skradzionego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy można uznać świadczenie rodzinne za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Kiedy szpital powinien zaprzestać amortyzację?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Na jakich kontach powinnam zaksięgować fakturę za wyrobienie pieczątki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Po jakim kursie należy przeliczyć zapłatę dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Po jakim kursie należy wyceniać operacje na rachunku bankowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Według jakiego kursu podatnik powinien przeliczyć euro i z jakiego dnia należy zastosować kurs?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

W jakiej wartości należy ująć akcje innej osoby prawnej wniesione aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Czy inwentaryzacja budowlana budynku powinna zawierać rzut działki w odpowiedniej skali z naniesionym budynkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy istnieją przepisy regulujące liczbę etatów niepedagogicznych w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy mogę nieodpłatnie prowadzić księgi rachunkowe stowarzyszenia bez umowy zlecenia/dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy możliwe i skuteczne prawnie jest wypowiedzenie umowy kredytowej tylko przez jednego ze współkredytobiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy należy pobrać podatek u źródła w przypadku wypłaty dywidendy wspólnikom będącym obywatelami Hiszpanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy należy skierować na badania kontrolne pracownika, który miał przerwę w zwolnieniu lekarskim na weekend?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy po wyczerpaniu okresu zasiłkowego pracownikowi przysługuje prawo do świadczenia rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy prawidłowo ujęto w księgach majątek wniesiony aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy VAT od wydatków niestanowiących kosztów podatkowych może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jaka jest różnica pomiędzy statystycznymi a bilansowymi różnicami kursowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do budowy domu opieki wraz z przychodnią?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu czekolady w proszku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak będzie wyglądała operacja likwidacji spółki B w księgach spółki A?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jaki będzie wpływ naliczenia amortyzacji na przepływy pieniężne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jakie dokumenty powinny się znaleźć w teczce akt osobowych nowo zatrudnionego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne