Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 17 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczeń szkoły specjalnej otrzymał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (obniżenie stopnia niepełnosprawności). Czy nauczycielowi szkoły specjalnej będzie wówczas przysługiwał w związku z powyższą okolicznością dodatek specjalny (dodatek za uciążliwe warunki pracy)? Czy ten dodatek będzie przysługiwać pomimo negatywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dot. przeniesienia ww. ucznia w drugiej połowie drugiego semestru do zespołu edukacyjno-terapeutycznego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?