Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 17 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakim przypadku władający powierzchnią ziemi może przeprowadzić remediację bez wcześniejszych konsultacji z organem w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń?

Czy dotyczy to jedynie działań zapobiegawczych zgodnie z ustawą z 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie - dalej u.z.s.ś.?

Co w przypadku gdy podmiot, który jest odpowiedzialny za zanieczyszczenie obecnie nie istnieje lub nie prowadzi działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku wymienionej w u.z.s.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?