Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 17 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. planuje rozpocząć działalność gospodarczą w ramach, której w procesie technologicznym w ogóle nie będzie wykorzystywana woda. Będzie wynajmować nieruchomość od innej spółki z o.o., która jest jej właścicielem. Woda wykorzystywana będzie wyłącznie do celów bytowych do zaspokojenia potrzeb pracowników. Będzie ona pobierana z gminnej sieci wodociągowej w ilości nie przekraczającej średniorocznie 5 m3 na dobę. Ścieki (wyłącznie bytowe) wprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego i wywożone okresowo do oczyszczalni w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę.

Czy spółka powinna uzyskać zgodę wodnoprawną?

Czy też mają tu zastosowanie przepisy art. 395 pkt 7 w zw. z art. 33 ust. 4 ustawy z 20.07.2017 r. prawo wodne - dalej pr.wod. lub inne, które zwalniają ją z takiego obowiązku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?