Questions and answers

Jaką stawką VAT opodatkować usługi transportowe świadczone swoim samochodem osobowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do montażu drzwi w klasztorach?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jakie badania środowiska pracy pracodawca powinien przeprowadzić w strefie spawalni?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przy sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy księgować produkcję wyrobów gotowych za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy wyliczyć aktywa i rezerwy na podatek odroczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak należy wyliczyć staż do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jak zaksięgować nakłady poniesione na budowę wodociągu przewyższające cenę netto wynikającą z umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Od kiedy zamawiającego wiąże wyrok KIO?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

W jakiej sytuacji należy stosować art. 14 ust. 1i u.p.d.o.f.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób refakturować koszty na ostatecznego odbiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób ustala się podstawę wymiaru zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2012 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy dwudniowy urlop okolicznościowy przysługuje nauczycielowi w każdej z placówek, w których jest zatrudniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy faktura wystawiona samemu sobie daje rolnikowi prawo do odliczenia jej w gospodarstwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy koszty rozliczane w czasie są kosztem uzyskania przychodu w momencie zaliczenia ich w koszty działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Lelito Ewelina | Nieaktualne

Czy materiały dostarczone do wykonania prób poprawności działania maszyny zwiększają jej wartość?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy można ograniczyć wymiar zatrudnienia jednocześnie kilku nauczycielom tego samego przedmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy należy przekazać do urzędu skarbowego oświadczenie o zamiarze odliczania VAT od paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy nauczycielce będącej w ciąży można zaproponować uzupełnienie etatu w innych szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczyciel może przejść na emeryturę w trakcie roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Czy nauczycielowi mianowanemu można wypowiedzieć umowę o pracę w kwietniu ze skutkiem na dzień 31 sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy okres pracy w gospodarstwie rolnym zalicza się do ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy okres zatrudnienia w niepełnym wymiarze można zaliczyć do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przedmiot umowy leasingu można wykupić "prywatnie", a następnie dokonać jego sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż używanego samochodu spowoduje powstanie obowiązku rejestracji jako podatnika VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy usługa pośrednictwa handlowego będzie opodatkowana na terenie Litwy czy też musimy rozpoznać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w momencie dostarczenia linii produkcyjnej od naszej spółki matki do nas wystąpi WNT od tych wszystkich części?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wydatek na remont hali możemy zaliczyć bezpośrednio w koszty firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy zmiana definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego skutkuje zmianą warunków zabudowy w obowiązującym mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Jak "zdjąć" księgowo faktyczną kwotę zobowiązań/należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować fakturę za remont dachu uszkodzonego podczas huraganu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak określić cenę ewidencyjną wyrobów (firma produkcyjna) i z czego powinna ona się składać?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak ustalić miejsce świadczenia usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Po jakim kursie należy przeliczać odsetki od środków walutowych powiekszajacych lokaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W jakich sytuacjach zapłata odsetek stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

W jakim kraju opodatkowani będą obywatele Ukrainy, zatrudnieni w Polsce przez polskiego pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim terminie należy wypłacać nauczycielom nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób potraktować refakturowanie sprzedanych towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co zrobić, jeśli w trakcie roku nie odpisywaliśmy z magazynu towaru, który został uszkodzony i przeterminowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Czy dopłaty z PFRON i z urzędu miasta są przychodem opodatkowanym dla spółki czy są zwolnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy dotacja do gospodarstwa rolnego jest rozliczana w PIT-37?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy instytucja kultury może zaciągnąć kredyt na zapłatę pozostałych zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Walentynowicz Przemysław | Nieaktualne

Czy jest możliwość zaksięgowania domen w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy komornik może zająć wynagrodzenie żony za niespłacony kredyt męża zaciągnięty pod koniec 2006 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy kwota wynikająca z zawartej ugody jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy można amortyzować licencję na program komputerowy (grę) proporcjonalnie do wielkości sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy można amortyzować nabytą licencję na wydanie książki przed jej wydaniem przez nabywcę licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy można ograniczyć etat więcej niż jednemu nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy można rozpisać konkurs na wolne stanowisko urzędnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy można zaprzestać amortyzacji wartości firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy osoba niebędąca pracownikiem zamawiającego może być członkiem komisji przetargowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy pracownicy urzędu gminy (burmistrz, skarbnik gminy) mogą podpisywać przelewy placówek oświatowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy punkt skupu złomu może przyjmować puszki aluminiowe pod kodem 17 04 02?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy sprzedaż działek rolnych pod zabudowę mieszkalną należy rozliczyć w deklaracji PIT-39

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy staw, który jest własnością gminy, musi być ogrodzony?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy ważna jest umowa, której stroną było gospodarstwo pomocnicze, które zostało zlikwidowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Grodzka Eliza | Nieaktualne

Czy wicedyrektorowi szkoły można przydzielić godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy wniesienie aportem przedsiębiorstwa do nowo powstałej spółki podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne