Czy należy objąć ubezpieczaniem zdrowotnym osobę odbywającą staż?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 16 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

osoba objęta składką zdrowotną przy zasiłku stałym podjęła staż współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w umowie stażowej jest zapis, że organizator stażu zobowiązany jest do "Objęcia stażysty ubezpieczeniem zdrowotnym (jeśli nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu)". W ramach stażu, stażysta miałby mieć ubezpieczeni zdrowotne ze składką 0 zł, czy w takiej sytuacji należy stażyście uchylić ubezpieczenie zdrowotne przy zasiłku stałym i ubezpieczyć w ramach stażu? Czy ubezpieczenie powinno zostać przy zasiłku stałym skoro w umowie jest zapis "jeśli nie podlega..."

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access