Questions and answers

Czy w przypadku odwołania skarbnika powinna być przeprowadzona inwentaryzacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy wynagrodzenie za okres choroby powinno być wypłacane ze środków ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy zakład budżetowy może sprzedać odpady własnemu pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Do jakiego paragrafu należy zaklasyfikować wydatki z tytułu ufundowania nagród na wyścigach konnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak amortyzować nieruchomość nabytą w zamian za zwolnienie z długu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawką należy amortyzować inwestycję w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakiej wysokości składkę na PFRON powinien opłacać urząd gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie odsetki należy naliczyć od decyzji za odrolnienie gruntu płatnych na rzecz gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jakimi dokumentami musi się okazać osoba zgłaszająca do lekarza przebywająca na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Gotkowska Anna | Aktualne

Jak należy wprowadzić do ewidencji pozostałych środków trwałych zakupione wyposażenie w walucie Euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Jak pod kątem VAT rozliczyć pozostawienie nakładów poczynionych na cudzą nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ w przypadku wykonania nielegalnej przegrody powodującej piętrzenie wody w kanale?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak rozliczyć faktury dotyczące przełomu roku, które wpłynęły po sporządzeniu sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup samolotu spoza UE na umowę kupna-sprzedaży od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej nieodpłatnie przekazany urzędowi gminy w całości umorzony samochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Kiedy należy zaliczyć do przychodu dochody z tytułu działalności tłumacza przysięgłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien wypłacić pracownikowi dodatek na zagospodarowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Które z kosztów związanych z delegacją członka zarządu można zaliczyć do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Na jakie konto księgować koszty najmu lokalu, kiedy w chwili obecnej trwają przygotowania do remontu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować wypływ środków dewizowych z własnego rachunku euro na depozyt w innym banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W którym roku należy ująć wystawione faktury w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2012 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne

Czy można przeprowadzić eksmisję w sytuacji, gdy dłużnik przebywa w zakładzie karnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2012 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Czy otwór wyjścia na balkon należy traktować jako drzwi czy jako okno?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2012 r., Dorska Dorota | Aktualne

Czy udział w pikniku finansowanym z ZFŚS należy zaliczyć do przychodu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dyrektor skazany na karę grzywny może sprawować swoją funkcję?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Gawroński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne w sytuacji, gdy nadal przysługuje uprawnienie do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy od przychodu można odliczyć wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego dla drobnych przedsiębiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy pracownik może przeznaczyć należną mu kwotę zasiłku chorobowego na spłatę pożyczki z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy spółdzielnia powinna opodatkować refakturę usługi malowania budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy spółka może wystawiać faktury korygujące w imieniu swojego dostawy włoskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy w sytuacji gdy nauczycielowi zmienia się pensum należy wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy wydatek na nocleg pracowników kontrahenta stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy w związku ze sprzedażą samochodu do Niemiec, podatnik może zastosować stawkę 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak często powinny odbywać się szkolenia BHP dla pracowników, którzy wykonują prace szczególnie niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć godziny pracy kierowcy pracującego w równoważnym czasie pracy w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować faktoring niewłaściwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak opodatkować dywidendę wypłaconą na rzecz osoby prawnej i osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty ogólnozakładowe na poszczególne budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak spółka ma ująć aport w bilansie skoro jeszcze nie został zarejestrowany w KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak wyglądają księgowania na kontach dotyczących wyceny katalogu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę w EURO, jeśli nie ma dowodu zakupu waluty?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak zaksięgować notę kredytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak zaksięgować wkład wniesiony przez członków spółdzielni socjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Aktualne

Jak zaksięgować zwrot naszej wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne