Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 16 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pozwolenie zintegrowane powinno być zmienione przed wydaniem pozwolenia na budowę?

Instalacja posiada pozwolenie zintegrowane, w którym uregulowane są warunki odprowadzania ścieków do wód. Do urzędu wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia na budowę związany z rozbudową instalacji m.in. o elementy zakładowej oczyszczalni ścieków. Zmienia się również ilość odprowadzanych ścieków w stosunku do obowiązującego pozwolenia zintegrowanego.

Czy przed wydaniem pozwolenia na budowę należy zmienić pozwolenie zintegrowane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?