Questions and answers

Co się dzieje z zezwoleniem na pracę, jeżeli pracownik nie podejmie pracy przez 3 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy po upływie okresu pracy na oświadczeniu możliwe jest dalsze zatrudnienie cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca powinien wydać pracownikowi listy obecności po upływie 10 lat

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak powinien postąpić podatnik z fakturami błędnie oznaczonymi adnotacją "metoda kasowa"?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W jakiej odległości od drogi gminnej nieutwardzonej osiedlowej można postawić ogrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy w rocznej informacji o stanie mienia gminy należy wykazywać księgozbiór biblioteczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy przy wymianie gazowego podgrzewacza wody na kocioł gazowy konieczne jest uzyskanie pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy pracownikowi w ciągu roku można dać dwie kary upomnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy należy opłacić składkę na Fundusz Pracy, jeśli pracownica na urlopie macierzyńskim otrzymała nagrodę roczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pielęgniarka środowiskowa ma prawo usuwać szwy w domu pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Jak rozliczać usługi świadczone przez kontrahenta z Czech związane ze sprzedażą wysyłkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak definiujemy pojęcie mikroprzedsiębiorcy na potrzeby PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż obrazów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy usługa sprzątania zafakturowana przez hotel daje prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy możemy odliczyć VAT z faktury dotyczącej organizacji szkolenia i usługi hotelowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy jest możliwa alimentacja przy zasiłku okresowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracodawca w DPS może nie dopuścić pracownika do pracy, który nie przedstawi wyniku testu na COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób rozliczać straty z lat ubiegłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakim trybie należy przeprowadzić postępowanie na usługę dystrybucji i dostawę gazu ziemnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Czy ZOL może odmówić przyjęcia na swój oddział pacjenta (z oddziału szpitalnego)?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy świadczenia wychowawcze pobrane przez matkę stanowią świadczenia nienależnie pobrane (wyrok sądu)?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć wspólnika występującego ze spółki osobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy studentce uczelni zagranicznej można wypłacać zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak rozliczyć dofinansowanie z tarczy antykryzysowej, jeśli działalność jest prowadzone w SSE?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy brak NIP na fakturze pozwala na rozliczenie wydatku w kosztach w kwocie brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak amortyzować przyczepę specjalną z zabudową kompresora?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zapłata za wycenę nieruchomości podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak długo należy przechowywać dokumentację dotyczącą wyborów członków komisji antymobbingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jak rozliczać młodego zleceniobiorcę, który złożył wniosek o pobieranie zaliczek na PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie przesłanki należy spełnić by otrzymać dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kiedy należy uznać że osoba ma nienależnie pobrane świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jaki sposób rozlicza się z podatku dochodowego od osób prawnych oddział przedsiębiorstwa z Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy uznać usługę budowlaną za wykonaną i jakie ma to przełożenie na nabywcę usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy wypłata środków z OFE zmarłego ma wpływ na prawo do renty rodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy deweloper może w umowie deweloperskiej zastrzec klauzulę umożliwiającą potrącenie odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel pokrewnego przedmiotu może uczestniczyć w pracach komisji egzaminacyjnej egzaminu ósmoklasisty?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy poprzedzająca proces spalania produkcja pelletu z węgla, biomasy i odpadów stanowi proces odzysku R12?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany do dokonania potrącenia mandatu z wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne