Czy możliwe jest przeprowadzenie egzekucji w trybie administracyjnym z wkładu oszczędnościowego zgromadzonego na książeczce oszczędnościowej, bez fizycznego odebrania zobowiązanemu dokumentu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Habryn-Chojnacka Ewa
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy możliwe jest przeprowadzenie egzekucji w trybie administracyjnym z wkładu oszczędnościowego zgromadzonego na książeczce oszczędnościowej, bez fizycznego odebrania zobowiązanemu dokumentu, a jeżeli tak – jakie czynności ma podjąć organ egzekucyjny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX