Questions and answers

Czy spółka wodna mogła wystąpić z wnioskiem o usunięcie drzew z rowu melioracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Czy, w związku z pandemią koronawirusa, winny zmienić się zapisy w regulaminie wynagradzania nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy miejsce ładowania wózków widłowych z bateriami kwasowymi wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy odpad o kodzie 10 13 82 - wybrakowane wyroby może służyć do utwardzania dróg oraz części działek?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Jak ustalić frekwencję uczniów szkoły niepublicznej w celu ustalenia dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Kto odpowiada za recykling zakrętek wrzucanych do serc?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kiedy szkoła powinna przekazać semestralny rozkład zajęć ucznia, na którego otrzymuje dotację?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób obliczyć godziny ponadwymiarowe dla nauczyciela realizującego pensum łączone?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób należy liczyć okres bez prowadzenia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy usłudze cateringowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor szkoły powinien wyrazić zgody na rezygnację nauczycielki z urlopu wychowawczego w trakcie roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie obowiązki będzie miała firma, która organizuje odbiór odpadów medycznych od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Przez dyrektora, której szkoły powinien zostać podpisany akt nadania awansu zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy mikrofalówki i przedłużacze podlegają okresowym przeglądom i badaniom kontrolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel uzupełniający etat w przedszkolach może być zatrudniony w szkole na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy przyprawy w formie pyłu stanowią zagrożenie wybuchowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Majer Roman | Aktualne

Czy dostawa zegarków typu smartwatch powinna być w JPK oznaczona symbolami GTU i MPP?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak dla celów bilansowych ująć skutki umorzenia subwencji z PFR?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak zaprezentować subwencję z tarczy antykryzysowej w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Kiedy należy wykazać fakturę korygującą w JPK VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy świadczenia w naturze wchodzą do podstawy wymiaru zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiej klasy, wg ADR, zalicza się naboje gazowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy rada gminy może być podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji na temat informacji o COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Czy fakt zaprzestania udzielania świadczeń przez lekarza POZ należy zgłosić do NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Jak ująć w księgach jednostki zwrot środków europejskich uznanych za niekwalifikowalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy przedłużenie terminu ważności szkoleń z dziedziny bhp dotyczy tylko pracowników czy również pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jaki sposób samorząd może monitorować dane z jednostek wprowadzane przez dyrektorów do SIO?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy istnieją podstawy do wypłaty pracownikowi OPS zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym ojcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak wystawić duplikat świadectwa pracy gdy brak akt osobowych, są tylko kartoteki płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy opisywać faktury dokumentujące zapłaty dokonywane w częściach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można wydać pozwolenie na budowę przy nadbudowie o 70 cm budynku handlowo-usługowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Oziemska Sara | Nieaktualne

Czy producent urządzeń rekreacyjnych z napędem elektrycznym podlega pod u.z.s.e.e.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy szkoła na wniosek urzędu miasta powinna udostępnić dane osobowe ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy do podstawy zasiłku opiekuńczego należy wliczyć 1/12 wypłaconej nagrody rocznej za 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracownik po decyzji sądu o przywróceniu go do pracy, może nie wrócić do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy wymiana urządzeń zabawowych na istniejącym placu zabaw wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy wymagane jest, aby oranżeria - ogród zimowy, była obiektem przeszklonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Kto odpowiada za błędy w przeprowadzeniu egzaminu zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy dla celów VAT należy rozliczyć zwrot należności za transport reklamowanego towaru z firmy z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne