Questions and answers

Jak należy prawidłowo sklasyfikować złom żelaza i stali pozyskany ze słupa na linii energetycznej w rozumieniu BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Grzegrzółka Robert | Nieaktualne

Jak nawiązać stosunek pracy z nauczycielem, który był zatrudniany na czas zastępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak organ ma stwierdzić, czy drzewa mogą utrudniać akcję gaśniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Jak organ powinien się odnieść do wniosku o przekształcenie zbiornika na staw przeznaczony do oczyszczania ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jak postąpić w sprawie oświadczenia o niekaralności, jeżeli firma nie ma kontaktu ze swoim wspólnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy osób doraźnie wzywanych do odśnieżania po harmonogramowej pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak wykazać fakturę wystawioną na osobę fizyczną w nowym JPK_VAT7M?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak zaksięgować dotację otrzymaną na odnowienie elewacji budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy pracowników należy kierować na badania właściwe dla pracy na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Kiedy uległy zawieszeniu terminy na zgłoszenie zbycia lub nabycia auta?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Błaszko Adam | Aktualne

Kiedy wygasa zezwolenie na przetwarzanie odpadów poza instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Który artykuł nowego PZP zastąpi od 1.01.2021 r. dotychczasowy art. 4 pkt 8 PZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Na jakich stanowiskach w publicznym podmiocie leczniczym jest wymagane zaświadczenie o niekaralności?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

W jakim terminie należy dokonać przerejestrowania w ZUS kodu tytułu ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Z jaką datą rozliczyć Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Co gmina może zrobić aby uzyskać swoje należności od dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy czynność wniesienia aportem nieruchomości przez przedsiębiorcę jest objęta VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy darowizna leków może być przekazana na rzecz każdego podmiotu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy dofinansowanie 500+ dla nauczycieli na zakup sprzętu komputerowego podlega potrąceniu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy do limitu kasy fiskalnej wliczamy jedynie przychody ze sklepu spożywczego czy również ze sprzedaży wysyłkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy dozór elektroniczny po opuszczeniu zakładu karnego kwalifikuje do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy import usług pośrednictwa handlowego z Seszeli podlega podatkowi u źródła w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy instytut innowacji przemysłu mleczarskiego ma charakter instalacji w rozumieniu p.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy mam upewnić się że nie ujęto faktur w indywidualnych działalnościach?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można "mieszać" kody odpadów płynnych innych niż niebezpieczne używając jednego środka transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można kapitalizować naliczane odsetki od zaległości w zapłacie za fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy można opodatkować kartą podatkową usługi przewozu osób bryczką konną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy można wezwać ucznia do szkoły celem odpytania go przez nauczyciela podczas zdalnego nauczania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy dokonać korekty i zapłaty VAT jeżeli spółka jawna zmieni przeznaczenie zakupionego pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy należy wezwać inwestora o przedłożenie zaktualizowanego protokołu z posiedzenia narady koordynacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy na podstawie zaświadczenia lekarza specjalisty pediatry można przyznać świadczenie "Za życiem"?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w szkole należy się dodatkowe wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy od faktury opłaconej przy pomocy bonu można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy opłata na rzecz agencji pracy tymczasowej za przejęcie jej pracownika powinna być opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy organ powinien żądać uzgodnienia PPOŻ i sanitarnej projektu budowy wiaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy oświetlenie ewakuacyjne podlega przeglądom tak samo jak urządzenia przeciwpożarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy otrzymana dotacja w związku z koronawirusem stanowi podstawę opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne