Questions and answers

Czy dyrektor szkoły może wymusić na nauczycielu korzystanie ze zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2012 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy małżonek będzie zobowiązany odprowadzać VAT od części obrotu uzyskanego z tytułu najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy mogę odliczyć VAT z duplikatu faktury za usługi telekomunikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy na podstawie zeznań dłużnika z prokuratury można uznać świadczenia z funduszu alimentacyjnego jako nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas nauki języka obcego w ramach kursu, który zorganizował pracodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2012 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy refundacja kosztów pracy żony z PFRON będzie stanowiła przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego będzie objęta podatkiem od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy zakład przekazujący odbiorcy przeterminowane farby musi sporządzać KEO?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2012 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2012 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zatrudnianiu osoby niepełnosprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła wniesienie środków trwałych do spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki kurs stosować dla celów rozliczania zapłaty zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownika obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy bilans otwarcia likwidacji trzeba złożyć w urzędzie skarbowym i KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Zasiewska Katarzyna | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest wytwarzanie noży, na potrzeby procesu produkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy dostawa zabudowanej nieruchomości rolnej będzie zwolniona z podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy nauczyciel zatrudniony w bibliotece szkolnej ma obowiązek prowadzenia "lekcji bibliotecznych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy obywatel Czech prowadzący w Polsce działalność handlową powinien zarejestrować działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy posiłki w oddziale przedszkolnym 5-cio godzinnym są obowiązkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy powstają różnice kursowe w przypadku przeniesienia waluty obcej pomiędzy własnymi rachunkami walutowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi należy się dodatkowa przerwa za pracę w wymuszonej pozycji ciała?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy sprzedaż udziałów w nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy umowa przewoźnika z zarządcą infrastruktury kolejowej na jej udostępnienie stanowi zamówienie publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy w klasach I-III szkoły podstawowej można utworzyć klasy o profilu sportowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy w przypadku zmiany stanowiska należy skierować pracownika na badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie prowizyjne, uzależnione od obrotu, należy uwzględnić w podstawie wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Do jakiego okresu zaliczyć w podatku dochodowym korekty faktur dotyczące zeszłorocznych zdarzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Gdzie przechowuje się pracowniczą książeczkę zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkowana będzie obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakich zgłoszeń i gdzie należy dokonać, aby zlikwidować spółkę jawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe rodzi umowa zlecenia na kwotę do 200 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie obowiązku na gruncie VAT ciążą w związku z rozwiązaniem spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła dla polskiego podatnika dostarczenie oprzyrządowania przez podatnika unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki kurs przyjąć do rozliczenia nabycia środka trwałego, jeśli fakturę wystawiono przed fizyczną dostawą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jak należy rozliczać podatkowo zwrot wydatków poniesionych na zakup środka trwałego dokonany w formie dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak opodatkować wynagrodzenia z tytułu świadczenia przez zagraniczną osobę fizyczną usług przedstawicielstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak podatkowo rozliczać oddział spółki akcyjnej prowadzony za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać zmiany warunków pracy w zakresie miejsca pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Kiedy należy wypłacić odprawę pracownikowi, który odchodzi na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Kto odpowiada za sporządzenie dokumentacji powypadkowej pracownika tymczasowego w przypadku wypadku w drodze do lub z pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

W jakich godzinach powinny obowiązywać proporcje zagospodarowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik powinien udokumentować sprzedaż artykułów medycznych dofinansowanych z NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób stworzyć dokumentację pracowniczą dla pracownika, który tworzy dla pracodawcy m.in. logo oraz znak towarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy pracodawca może odmówić zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2012 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem środka trwałego należy naliczyć i odprowadzić VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne