Questions and answers

Z jakim kursem należy połączyć fakturę zaliczkową z przedpłatą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy błędnie naliczony VAT można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy darowizna będzie podlegała opodatkowaniu VAT, czy będzie korzystała ze zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy kasjer może wystawiać dokumenty KW?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy księgi powinny być kontynuacją działalności spółki z okresu przed zawieszeniem działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy można przekazać dla współmałżonka środki trwałe oraz wyposażenie w formie darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy można ująć w PKPiR jednym dowodem wewnętrznym sumaryczną kwotę opłat za autostrady za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy nauczanie języka angielskiego w gimnazjum może odbywać się bez podziału na grupy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy obecnie jest jeszcze możliwe wzruszenie wydanej decyzji urzędu skarbowego o nabyciu spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy okres sprawowania opieki nad dzieckiem wlicza się do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy organ podatkowy może określić spółdzielni kółek rolniczych w likwidacji podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna, która nabyła odbarwiony olej opałowy jest zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik może naliczony i należny podatek wykazać w deklaracji za IV kwartał?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu PCC nabycie przez osobę fizyczną dla celów prywatnych samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracodawca może wprowadzić obowiązek używania odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy pracownik może wycofać złożone wcześniej wypowiedzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy sekretarzowi szkoły przysługuje premia od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy spółka cywilna będzie miała obowiązek opodatkowania sprzedaży lub nieodpłatnego przekazanie samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka ma obowiązek dokonania korekty odliczonego VAT od nakładów inwestycyjnych i od zakupu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo przedłużyć rok podatkowy i mieć rok podatkowy, następujący po dacie przekształcenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy sprawozdanie finansowe sporządzane się na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej będzie podlegać badaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy stanowisko zastępcy naczelnika wydziału edukacji można uważać za stanowisko kierownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy transakcja sprzedaży poniżej ceny rynkowej z podmiotem powiązanym, skutkuje szczególnymi obowiązkami podatkowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy urząd skarbowy powinien zawiadomić urząd gminy o ostatnim zastosowanym środku egzekucyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy ustalając wynagrodzenie urlopowe należy uzupełnić wynagrodzenie o potrącenie z tytułu urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Mrzygłód Małgorzata | Aktualne

Czy wydatek na ubezpieczenie wynajmowanego budynku może być kosztem, gdy ubezpieczonym jest wynajmujący?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wydatki na nieobowiązkowe badanie sprawozdania finasnowego stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy wypełnienie luki w zabudowie można traktować jako rozbudowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy zagraniczna fundacja jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zdarzenie powinno być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy zgodne z prawem będzie przekroczenie na etapie realizacji umowy, określonej szacunkowo ceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy ZPCh jest zwolniony z zapłaty podatku dochodowego od przekazanych bonów świątecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować zabieg liposukcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę powinien zastosować podatnik do sprzedaży zabudować wraz przyległym gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy refakturowaniu usługi szkoleniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak dokonać korekty odpisów amortyzacyjnych po otrzymaniu dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie są skutki podatkowe połączenia spółki jawnej ze spółką z o.o. jako spółką przejmującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie są warunki zastosowania przy sprzedaży samochodu systemu VAT-marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować sprzedaż maszyny firmie angielskiej, która dokona wywozu urządzenia do Turcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy opodatkować świadczoną na rzecz niemieckiego kontrahenta usługę budowania sieci dystrybucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak określić miejsce świadczenia usługi serwisowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak powinniśmy postąpić po anulowaniu uchwały o przekazaniu środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Jak prawidłowo przejąć pracowników na podstawie art. 23(1) k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo ująć w PKPiR towar wykorzystywany do produkcji wędlin?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jak udokumentować zapłatę za towar bonem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową zakupionego samochodu służbowego do celów amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak w PKPiR ująć koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak wyliczyć zwolnienie chorobowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kiedy powstaje przychód z praw majątkowych u osoby fizycznej dokonującej sprzedaży takiego prawa i w jakiej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy w PKPiR ująć zaległą opłatę dotyczącą emisji spalin?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kosztami którego roku będą kalendarze z logo firmy, krótką informacją o usługach oraz danymi teleadresowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne