Czy ujemne saldo na rachunku walutowym należy wycenić na dzień bilansowy i wykazać w bilansie na koniec roku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 lutego 2020 r.
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2019 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. posiada limit na rachunku walutowym w EURO. Na koniec roku saldo jest ujemne na koncie walutowym - wykorzystany częściowo limit.

Czy saldo to należy wycenić?

Spółka od chwili przyznania limitu nie miała wpływu na konto walutowe.

Czy limit - saldo na koniec roku należy wykazać w bilansie na koniec roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX