Czy należy udostępnić radnemu nagranie z monitoringu wizyjnego w innym celu niż jest on stosowany?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Radny rady miasta zwrócił się do prezydenta w trybie zapytania, o którym mowa w ustawie o samorządzie gminnym o zabezpieczenie monitoringu wizyjnego urzędu z okresu 7-dniowego, aby umożliwić mu jego przeglądanie. Prawdopodobnie (nie zostało to wyartykułowane wprost w zapytaniu) celem przeglądania było ustalenie, kto korzystał z auta służbowego w danym okresie. Na uwadze należy mieć, że w urzędzie istnieje elektroniczny system czasu pracy, który rejestruje wejścia i wyjścia pracowników oraz procedury wewnętrzne korzystania z auta służbowego, ale radny żąda dostępu do monitoringu. Monitoring został wprowadzony tylko i wyłącznie w celu określonym w Kodeksie pracy. Monitoring nie jest stosowany do kontrolowania pracowników i w takim celu wykorzystać go moim zdaniem nie można. Na nagraniach mogą znajdować się również inne osoby odwiedzające urząd, a także dzieci ze szkoły podstawowej korzystające z sali gimnastycznej znajdującej się w obrębie kamer. Czy w powyższym świetle zasadnym jest odmówienie wglądu radnemu do nagrań z monitoringu wizyjnego? Czy należy udostępnić radnemu zapis monitoringu w innym celu niż jest on faktycznie prowadzony (nie doszło do jakiegokolwiek zdarzenia mającego związek z celem przetwarzania)? Dodać należy, że sam radny nie wnioskuje o swoje dane. Monitoring ponadto w świetle orzecznictwa nie stanowi informacji publicznej - w ocenie sądu nagrania z monitoringu wizyjnego nie wiążą się z czynnościami nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wątpliwość nasuwają także rozszerzone uprawnienia nadane dla radnych w ustawie o samorządzie gminnym.władczymi urzędu, nie dokumentują sprawowania władzy publicznej, a w konsekwencji

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX