Jak należy dla hali liczyć element konstrukcyjny o wysokości jednej kondygnacji 6 m i większej? - OpenLEX

Jak należy dla hali liczyć element konstrukcyjny o wysokości jednej kondygnacji 6 m i większej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor planuje budowę hali magazynowej jednokondygnacyjnej o wysokości budynku w kalenicy 6,5 m od posadzki parteru budynku. Konstrukcja dachowa to wiązar stalowy o wysokości 2 m (liczony w miejscu przebiegu kalenicy budynku). Wiązar stalowy rozmieszczony co 4 m na długości budynku. Wysokość konstrukcyjna słupów oraz ściany w przekroju budynku wynosi 4,5 m. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. nr 138 poz. 1554) - dalej r.i.n. dla elementów konstrukcyjnych o wysokości jednej kondygnacji 6 m i większej należy ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jak należy dla przedstawionej wyżej hali liczyć element konstrukcyjny o wysokości jednej kondygnacji 6 m i większej?

Czy jest nim słup podtrzymujący dźwigar o wysokości 4,5 m (i nie jest wymagany inspektor nadzoru inwestorskiego), czy też może należy się skupić na wysokości kondygnacji hali licząc do kalenicy (i w takim przypadku wymagane jest ustanowienie inspektora ponieważ wysokość wynosi 6,5 m)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?