Która gmina powinna udzielić pomocy w postaci zasiłku celowego lub okresowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient mający ostatnie miejsce zamieszkana na terenie naszej gminy, ale przebywa na terenie gminy X, zwrócił się do nas o pomoc finansową. Twierdzi, że śpi na klatkach schodowych. Podaje adres do korespondencji na terenie gminy X.

Która gmina powinna udzielić pomocy w postaci zasiłku celowego lub okresowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX