Pytania i odpowiedzi

Czy w sytuacji posiadania akcji jednej spółki przez inną spółkę należy mówić o podmiotach powiązanych kapitałowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła przekazanie samochodów firmowych na potrzeby osobiste jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy na klatkach schodowych w budynkach użyteczności publicznej można zamontować czujniki ruchu dla oświetlenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy składki obliczone od kwot zwolnionych od podatku mogą być odliczane od podatku lub dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W którym miesiącu należy rozliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego przy usłudze udziału w okresowych publikacjach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie zapłacone po rozwiązaniu spółki cywilnej stanowi koszt uzyskania przychodów jej wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy inwentaryzacja przeprowadzana w okrojonym zespole spisowym jest prawidłowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy mobilny system wyparny jest instalacją w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy Prawo ochrony środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Gall Marek | Aktualne

Kiedy podatnik może wrócić do zwolnienia podmiotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy wartość wykonanych usług zaliczyć do przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy wartość artykułów spożywczych przekazanych pracownikowi zamiast diet podlega zwolnieniu od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaki kurs zastosować do faktury zakupu naczepy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W którym okresie podatnik powinniśmy wykazać fakturę w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy od likwidowanych wydawnictw zalegających w magazynie muszę odprowadzić VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak zaksięgować operacje związane z ulepszeniem środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy kruszenie odpadów spowoduje utratę statusu odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Kiedy należy uwzględnić korektę zmniejszającą podatek naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Kiedy w PKPiR zaksięgować usługę wykonaną w listopadzie, za którą fakturę wystawiona w styczniu następnego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownik może skorzystać z urlopu na żądanie w ciągu kilku kolejnych dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jakie zasady obowiązują przy składaniu oświadczenia o wyborze wyższej stawki podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak określić więc moment obowiązku podatkowego u wystawcy i jednocześnie moment odliczenia VAT u odbiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy przeznaczając samochód na cele prywatne, podatnik może skorzystać ze zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy nota obciążeniowa może stanowić podstawę do ujęcia kosztów w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wartość nabycia samochodu może być ustalona na podstawie kwoty wynikającej z kserokopii rachunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych opłatę za środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy ujmowanie kosztów w PKPiR w momencie zapłaty jest postępowaniem prawidłowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jaką podstawę prawną zwolnienia przedmiotowego powinien podawać lekarz świadczący usługi medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W którym miesiącu rozliczyć VAT od faktury za planowane zużycie energii?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Jakie może ponieść podatnik z tytułu wcześniejszego odprowadzenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy powracającej z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jak ustalić datę poniesienia kosztu przy prowadzeniu PKPiR metodą memoriałową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy GOPS ma uprawnienia do przekazywania nienależnie pobranych świadczeń bezpośrednio do instytucji zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy rada gminy może w lutym zmniejszyć stawkę podatku rolnego z mocą obowiązującą od 1 stycznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy faktura proforma jest wystarczającym dowodem księgowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakim terminie należy skorygować VAT z rozliczenia transakcji podlegającej procedurze odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość traktowania wynajmu lokalu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie jako czynności zwolnionej z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak amortyzować wózek widłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła sprzedaż przedsiębiorstwa dokonana na rzecz oddziału angielskiej spółki LTD?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W którym paragrafie klasyfikacji budżetowej należy zaksięgować zakup broni do strzelnicy szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Jak w remanencie likwidacyjnym wykazać wyroby gotowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie są zasady odliczenia podatku VAT w przypadku oddania samochodu w odpłatne używania na podstawie umowy najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy postąpić z fakturami korektami, których nie możemy otrzymać podpisanych od kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy dealer samochodowy może skorygować fakturę w związku ze zwrotem nabytego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy otrzymane przez udziałowca spółki z o.o. odsetki od pożyczki udzielonej spółce stanowią dla niego przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wysypka wywołana kontaktem z substancją chemiczną może być uznana za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak zrekompensować pracownikowi pracę w wolną dla niego sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Która gmina jest zobowiązana do pochówku osoby zmarłej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć odpłatność strony za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne