Questions and answers

Jak kwalifikować dla celów CIT opłacone z opóźnieniem przypadające na pracodawcę składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Mrzygłód Małgorzata | Aktualne

Jak opodatkować dochód ze zbycia prywatnej nieruchomości przez niemieckiego rezydenta podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak prawidłowo obciążyć angielskiego kontrahenta kosztami przepraw promowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak zaksięgować kartę na zakupy za kwotę 1000 zł, za którą zapłacimy 1 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Kiedy należy pobrać odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w związku ze sprzedażą licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Kto wydaje decyzję w sprawie wydłużenia uczniowi etapu edukacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Według jakiej daty dokonać przeliczenia kwot wykazanych na fakturze w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

W jakim terminie US powinien zwrócić podatnikowi nienależnie pobrany podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

W której kolumnie PKPiR ująć dodatnie różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy błędnie wystawioną fakturę można anulować?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę nauczycielowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca będzie mógł zaliczyć okresy pracy za granicą (Wielka Brytania)?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca powinien zapewnić odzież roboczą dla pracownika, mającego styczność z substancjami chemicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy wniesienie aportu w postaci samochodu do spółki z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi należy uwzględnić dodatek funkcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy zakup karty postojowej na okaziciela, z której korzystają pracownicy, stanowi dla nich przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy z tytułu nieodpłatnego użyczenia u powstanie obowiązek podatkowy w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku ze śmiercią pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jak obliczyć wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak potwierdzić dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Jak rozliczyć duplikat faktury dotyczący przychodów zeszłorocznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT darowiznę dokonaną na rzecz szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Kiedy można mówić o zamianie sytuacji dochodowej rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Kiedy można uznać drzewostan za plantację, na wycinkę której nie jest potrzebne zezwolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Kiedy należy potrącać koszty, jeśli PKPiR jest prowadzona metodą kasową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje się zwrot kosztów przejazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Wg jakiego kursu wyceniać transakcje dokonywane w kantorze internetowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

W jakich sytuacjach zachowanie pracownika może być uznane za przestępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakim zakresie nabywca nieruchomości odpowiada za zobowiązania podatkowe zbywcy nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy opodatkować wypłacone nagrody za awans dla zawodników piłki nożnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować w zakładzie budżetowym opłaty śmieciowe pobierane od lokatorów lokali komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2013 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne

Czy mogę odliczyć VAT od zakupu cukierków z okazji Dnia Kobiet?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nauczycielce zatrudnionej na pełen etat można przydzielić 10 godzin jako godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nie będzie to transakcja łańcuchowa wymagająca innego opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy powinnam naliczyć odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 7 zł czy nie pobierać ich w ogóle?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy składowanie towaru w wolnym obszarze celnym rodzi jakieś obowiązki na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Małecki Paweł | Nieaktualne