Czy są podstawy do wstrzymania wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego? - OpenLEX

Czy są podstawy do wstrzymania wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z wysłanym zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa niealimentacji wierzycielka odmówiła złożenia zeznań w tej sprawie.

Policja występuje do GOPS z wnioskiem o wstrzymanie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Co w takiej sytuacji, mamy zrobić, czy mamy wstrzymać wypłatę i na jakiej podstawie to uczynić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX