Questions and answers

Jakich kursów walut należy użyć do przeliczenia na złote kwot wyrażonych w walutach obcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować poczęstunek klientów oczekujących na obsługę w hurtowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć wysokość zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo udokumentować na potrzeby VAT wzajemne świadczenia między członkami konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak rozliczyć prawidłowo na gruncie VAT roboty budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak zaksięgować przesunięcie kanapek wydanych z restauracji do sklepu w celu ich sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Kiedyk Małgorzata | Aktualne

Kto ponosi odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Kto wykonuje postępowanie powypadkowe w sprawie wypadku w drodze do pracy w imieniu pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Na jakiej podstawie nauczycielowi zatrudnionemu przez mianowanie można przydzielić brakujące godziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na jakim paragrafie ująć przychody z tytułu zorganizowania praktyk uczniowskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne

W jaki sposób można dokonać uzgodnienia dotyczącego wykonywania pracy w warunkach telepracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób przeliczać wartość faktury wyrażonej w euro na PLN?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić wysokość podatku rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Z jakiego wymiaru należy naliczyć nauczycielowi wysokość nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Z jakim momentem powstaje prawo do odliczenia podatku w przypadku stosowania procedury uproszczonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy do opodatkowania pracownika powinniśmy brać kwotę netto czy brutto doliczając 23% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy i w którym momencie odpisy na fundusz rekultywacji stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy można odliczyć w całości VAT od transakcji wykonania katalogów produktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy należy pobrać i w jakiej wysokości opłatę skarbową za wykreślenie z rejestru legwana zielonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy od wydatków z tytułu udziału w targach branżowych przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy opłata za odrolnienie gruntu może być kosztem podatkowy spółki jawnej, która taki grunt najmuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik jest zobowiązany do wystawiania faktur za świadczone usługi transportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury zakup samochodu przeznaczonego do kasacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatnik powinien ujawnić faktury w rejestrach VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo nie odliczał VAT od nabytej usługi konsumpcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy przewidywana jest zmiana sposobu umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy sprzedaż lokalu będzie korzystała ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy środki z ZFŚS mogą być przeznaczane do pokrycie kosztów dojazdu pracownika do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy udrożnienie przewodów kominowych wymaga konsultacji z ornitologiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy umowa zawarta z radcą prawnym na czas nieoznaczony w 2006 r. z pominięciem ustawy p.z.p. jest ważna?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy US może wymierzyć karę za niewykazanie wszystkich składników majątkowych spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wartość wydanej nagrody za złożone zamówienie można uznać za koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w deklaracjach Intrastat należy wykazywać przywóz bezpłatnych wzorów czy próbek?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wystawioną fakturę lub fakturę korygującą podatnik powinien przekazać odbiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy zakup płyt DVD z muzyką relaksacyjną można uznać za koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy zaświadczenie lekarskie wydane zleceniobiorcy może przesądzać o powstaniu stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zwrotna darowizna udziału w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaka dokumentacja jest wymagana na kupno z Węgier odpadu o kodzie 15 01 02?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak amortyzować maszynę wykupioną z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawkę CIT należy zastosować w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz podmiotu ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować wystawiając fakturę za budowę domku letniskowego (używany cały rok)?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinien posiadać dostawca, by zastosować stawkę 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki na gruncie VAT rodzi bezpłatne użyczenie środka trwałego właścicielowi spółki z o. o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki kurs NBP zastosować do wyceny usługi transportowej na terenie Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć zakup żelazka, przekazanego osobie fizycznej w formie upominku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak najkorzystniej w świetle ustaw podatkowych sprzedać spółkę wraz ze swoimi udziałami innemu przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy rozliczać kurs języka angielskiego sfinansowanego prezesowi przez spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak należy udokumentować usługę budowlaną wykonywaną w Szwecji dla polskiego zleceniodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak postąpić, jeśli na fakturze wystawionej w euro błędnie obliczono wysokość VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne