Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik pracował w Instytucie naukowym (przedsiębiorstwo państwowe, ale nie budżetowe) do 28.08.2018 r. i rozwiązał umowę w związku z przejściem na emeryturę. Prawo do nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy - według ZUZP - nabywał by, gdyby pracował do 12.04.2019 r.

Czy należało wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową przed nabyciem do niej prawa?

Zakładowy układ zbiorowy pracy nie reguluje takiej możliwości.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?