Questions and answers

Czy obciążenie pracownika kosztami proporcjonalnymi za szkolenie powinno nastąpić z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy obmiar wyrobisk może zrobić geodeta ze stosownymi uprawnieniami, czy musi być to mierniczy górniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2013 r., Król Lidia | Aktualne

Czy podmiot świadczący usługi nauki pływania jest zobowiązany do zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2013 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Czy spółka gminna zatrudniająca osoby na podstawie umów zlecenia jest zobowiązana do stosowania przepisów p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2013 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu zakupionego ze środków biura pracy generuje przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy w przypadku zmiany przeznaczenia wybudowanego środka trwałego należy dokonać korekty VAT odliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2013 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jak należy wykazać w bilansie ulepszenie (montaż klimatyzacji) w wynajmowanym budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2013 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Jak rozliczyć urlop na żądanie pracownika pozostającego w dwóch stosunkach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak udokumentować na gruncie VAT koszty mediów refakturowane na najemcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy oświadczenie pracownika o wypowiedzeniu umowy o pracę jest skuteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Kto w opisanym wypadku wystawia kartę przekazania odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2013 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

W jaki sposób można zakazać personelowi korzystania z portali społecznościowych podczas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2013 r., Rubacha Monika | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować VAT z gospodarstwa rolnego w księgowości działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2013 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Z jaką stawką powinniśmy wystawić fakturę na kontrahenta z Norwegii za dostawę zbiorników stalowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem "czas faktycznie przepracowany przez nauczycieli"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne

Co powinno być zawarte w zezwoleniu na czasowe przetrzymanie zwierzęcia łownego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy kanał naprawczy w warsztacie jest instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy można założyć lokatę terminową na rzecz innej osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2013 r., Więch-Barchan Aleksandra | Aktualne

Czy pracodawca może zmienić regulamin wynagradzania w ciągu roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2013 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy pracownik firmy może dokonać poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Do jakiego kodu odpadu należy zaklasyfikować odpady z sierści zwierząt z salonu strzyżenia psów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na polskim podatniku, który nie jest zarejestrowany w Niemczech z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć na gruncie VAT wynajem miejsca na reklamę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak obliczyć wymiaru urlopu uzupełniającego pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo opodatkować umowę zlecenia wykonywaną przez osobę mieszkająca w Anglii na rzecz polskich podmiotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć ekwiwalent pieniężny przysługujący pracownikowi w zamian za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2013 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż samochodu będącego środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kto ma obowiązek utrzymania porządku na trawniku i chodniku sąsiadującymi z posesją prywatną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Na kim ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, w przypadku wynajęcia lokalu od wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W którym momencie należy rozpoznać obowiązek podatkowy w VAT w imporcie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy mąż może dzierżawić małżonce lokal?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2013 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy nałożoną grzywnę należy umorzyć, jeżeli zobowiązany zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2013 r., Kawecka Anna | Aktualne

Czy na terenie zakładu pracy można spalać śmieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2013 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy podwyższenie kapitału zakładowego podlega opodatkowaniu PCC

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż udziału w sztabach złota, o wartości powyżej 1000 zł, podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy stanowi środek trwały zakupiona nadstawka do stanowiącej środek trwały odbudowy zmechanizowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne