Questions and answers

Czy zwrot kosztów dojazdów do pracy podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie dokumenty stanowią podstawę przygotowania sprawozdania o ilości zebranego sprzętu elektrycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2013 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe rodzi przedłużenie terminu zapłaty za udziały spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie uprawnienia upoważniają do zaprojektowania lokalu gastronomicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2013 r., Smarż Joanna | Aktualne

Jak należy wyliczyć ekwiwalent za urlop w przypadku pracownika wynagradzanego stawką godzinową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2013 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak określić dzień rozwiązania spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo skorygować VAT, który został za wcześnie odliczony z faktury zakupowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo udzielić pracownikowi równoważnego okresu odpoczynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak traktować obowiązek dyskontowania wydatków inwestycyjnych z tytułu działalności w SSE?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej jednostki budżetowej uregulowanie niedopłaty składek do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2013 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Jak uwzględnić w kosztach podatkowych rozbudowę budynku, wybudowanego przez podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zakwalifikować koszty usług gastronomicznych związanych z organizacją imprezy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Na jakiej podstawie można dokonać przeniesienia pracownika samorządowego na niższe stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2013 r., Culepa Michał | Aktualne

Na jakim koncie należy ewidencjonować koszty zakupu usług zdrowotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2013 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Od jakiej wysokości regału magazynującego, mówi się o regałach wysokiego składowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Według jakiego kursu należy księgować wpływy i wydatki w euro na rachunku euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2013 r., Woźniak Joanna | Aktualne

W jakim terminie pracodawca powinien wykonać pomiary środowiska pracy po zmianie lokalizacji firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jaki sposób ująć w kosztach podatkowych wydatki na remont mieszkania, które podatnik najmuje od matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w kosztach podatkowych zapłacone z góry odsetki od umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób uwzględnić w rozliczeniu rocznym polskiej spółki zyski holenderskiego oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2013 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

W którym momencie nabywca nieruchomości staje się podatnikiem podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych duplikat faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy świadczenie urlopowe podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć VAT związany z zakupem samochodu demonstracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy będzie konieczna korekta podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może zmienić nauczycielce treść stosunku pracy w trakcie roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2013 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy koszty dojazdu pracownika do pracy pokrywane przez pracodawcę podlegają oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nauczycielce można udzielić urlopu wychowawczego od 1 września do końca stycznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2013 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy oddelegowanemu pracownikowi przysługują diety z tytułu podróży służbowych, które odbywa na terenie Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej zakup płyty głównej do komputera?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy rozłożenie podatku na raty stanowi pomoc de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż krzewów z własnych upraw stanowi działalność rolniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2013 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy wpłata zaliczki spowoduje powstanie obowiązku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy w ramach współpracy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą można zawrzeć umowę lojalnościową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2013 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy w świetle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych możliwy jest zakup samochodu osobowego za 1 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży znaczków pocztowych oraz czy należy ewidencjonować ją na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2013 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie są zasady odliczania VAT w stosunku do samochodów demonstracyjnych i zastępczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie wymagania powinna spełniać karta charakterystyki dla tonera?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak obecnie dokonać przekwalifikowania wynajmowanej nieruchomości do inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2013 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak podatnik powinien zaewidencjonować fakturę za usługi pozycjonowania od firmy irlandzkiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć delegację zagraniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo uzupełnić wynagrodzenie pracownika wynagradzanego według stawki godzinowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2013 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jak rozliczać nieściągalne wierzytelności przejęte razem z majątkiem spółki w wyniku połączenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy należy przeprowadzić wywiad alimentacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2013 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Która opcja przystąpienia do spółki cywilnej będzie korzystniejsza na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Co należy uznać za zdarzenie mające wpływ na obowiązek podatkowy albo wysokość podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy będzie możliwe zastosowanie stawki 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy główny księgowy samorządowej jednostki kultury może wypełniać swoje obowiązki poza siedzibą jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2013 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy jedna dokumentacja podatkowa może zawierać kilka umów (transakcji) z danym podmiotem powiązanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy jeżeli majątek firmy jest wynajmowany na cele mieszkaniowe to wynajem taki jest zwolniony z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne