Questions and answers

Czy odsetki od zaległości podatkowych wynikających z zawyżenia amortyzacji są niższe niż ustawowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy odsetki pobrane w ramach opłaty wstępnej należy doliczyć do OT jako pobrane przy podpisaniu umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2013 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Czy podatnik będzie mógł odliczyć podatek naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2013 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy powstanie niedoboru w kasie biletowej spowoduje konieczność naliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracownikowi za czas wyjazdu służbowego w sobotę i niedzielę należy naliczyć diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2013 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy sprzedając wykupiony z leasingu samochód podatnik może zastosować stawkę VAT zwolnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w baraku na budowie muszą być zapewnione szafki odzieżowe dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy założone płytki w łazience muszą odpowiadać normom, czy też posiadać atest?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Czy za prowadzenie konta w KOBiZE należy wnosić opłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2013 r., Gall Marek | Aktualne

Czy ze środków zgromadzonych na ZFRON można sfinansować niepełnosprawnemu pracownikowi usługi dentystyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2013 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Jakie obowiązki formalne wynikają z tytułu wypłaty dywidendy na rzecz 100% udziałowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie są zasady naliczania odsetek od nieterminowo zapłaconego podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2013 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Jak konserwować i odkażać obuwie robocze i ochronne pracowników zatrudnionych w szpitalach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować pożyczkę otrzymaną od kontrahenta zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak określić wartość początkową budynku otrzymanego w drodze darowizny kilka lat temu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak uniknąć zapłaty bardzo wysokiej zaliczki na podatek w III i IV kwartale roku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak zaksięgować w samorządowej jednostce budżetowej kwotę na wydatki majątkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2013 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może awansować pracownika na stanowisko starszego pracownika socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2013 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

W jakim terminie należy rozliczyć korektę faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy opodatkować sprzedaż domu wraz z działką?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W którym okresie powinien być rozliczony podatek należny z wystawionych faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT i w której pozycji formularza VAT-7 należy ujmować sprzedaż złomu przez szpital?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2013 r., Murawski Szymon | Nieaktualne

Czy aport przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki z o.o. podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy deweloper jest zobowiązany do dokonania korekty VAT przy przekazaniu mieszkania na środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nabycie broszur stanowi WNT i czy podatnik powinien rozpoznać VAT należny od wydania broszur?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy podlega odliczeniu VAT z faktury za paliwo do samochodów, na której brak jest numerów rejestracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pożyczka z funduszu rozwoju regionalnego podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracownikowi należy się urlop okolicznościowy w przypadku śmierci drugiego męża babci?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Gotkowska Anna | Aktualne

Czy przyjęcie własności składników majątkowych w miejsce niespłaconej pożyczki, podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy spółka powinna wystawić fakturę VAT dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy towar można ująć w księgach handlowych na podstawie dokumentu wewnętrznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy w 2008 r. podatnik miał prawo do odliczenia 100% związanego z leasingiem samochodu Opel Zafira?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zadania w zespole interdyscyplinarnym nauczyciel wykonuje w ramach swoich obowiązków służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaka wartość będzie stanowiła podstawę opodatkowania darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawką powinniśmy opodatkować elektroniczną sprzedaż tygodnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do sprzedaży gruntu przeznaczonego na poszerzenia drogi krajowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak będzie wyglądać rozliczenie umowy zawartej pomiędzy włoską firmą a osobą fizyczną z Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wynikają z rezygnacji przez rolnika z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne