Questions and answers

Czy w 2008 r. podatnik miał prawo do odliczenia 100% związanego z leasingiem samochodu Opel Zafira?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zadania w zespole interdyscyplinarnym nauczyciel wykonuje w ramach swoich obowiązków służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaka wartość będzie stanowiła podstawę opodatkowania darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawką powinniśmy opodatkować elektroniczną sprzedaż tygodnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do sprzedaży gruntu przeznaczonego na poszerzenia drogi krajowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak będzie wyglądać rozliczenie umowy zawartej pomiędzy włoską firmą a osobą fizyczną z Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wynikają z rezygnacji przez rolnika z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na sekretarze szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jaki proces odzysku należy przypisać do wykorzystywania już raz poddanych odzyskowi tekstyliów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy opodatkować prowizję za usługi pośrednictwa świadczone na rzecz ukraińskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy ustalić sytuację dochodową osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak potraktować usługę parkingową nabytą na targach w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy można odliczyć VAT od kosztów poniesionych przed rozpoczęciem działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy następuje utrata prawa do zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności spowodowanej tą samą chorobą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy organ może zmienić decyzję, na mocy której klient został skierowany do domu pomocy społecznej na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Kiedy płatnik składek ma obowiązek wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Sobczak Michalina | Aktualne

Kiedy pracownik samorządowy powinien złożyć ślubowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Culepa Michał | Aktualne

W jakim terminie pracownikowi obsługi należy wypłacić nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować dywidendę wypłaconą przez francuską firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo dokumentować zmniejszanie oraz zwiększanie kosztów uzyskania przychodu w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Z jaką datą należy wykazać import usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy dla pracownika można wprowadzić zadaniowy czas pracy lub mieszany?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2013 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy dokument w formie elektronicznej będzie wystarczającym dowodem w przypadku ewentualnych komplikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2013 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy konieczne jest rozliczenie materiałowe przy długoterminowych usługach?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2013 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy koszty ponoszone przez pracownika w związku z oddelegowaniem podlegają oskładkowaniu i opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy możliwe jest wynajmowanie leasingowanego samochodu osobowego w ramach najmu prywatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy niepodpisana faktura może być dowodem w sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2013 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy podatnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za prowadzenie PKPiR według nieaktualnego wzoru?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik powinien rozpoznać eksport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu dojazd pracowników do domu taksówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedając grunt, podatnik może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy SP ZOZ może kupić po symbolicznej cenie od firmy farmaceutycznej leki, którym kończy się termin ważności?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2013 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy udzielenie pożyczki komandytariuszowi korzysta ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy umowa zamiany samochodów za dopłatą podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką dokumentację powinien przedłożyć kandydat ubiegający się o stanowisko dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2013 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę powinien zastosować podatnik do świadczonej usługi pocztowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2013 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak księgować faktury za zakup artykułów spożywczych wg nowych przepisów o reprezentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy przeliczać dochody zagraniczne dla potrzeb polskiego podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak poprawnie kwalifikować wydatki na nabycie nagród ze środków obrotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak postąpić z odliczonym VAT, w przypadku przeznaczenia części lokalu na mieszkanie za parę miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak powinien postąpić zamawiający, gdy w przetargu wpłynęły oferty dwóch wykonawców będących małżonkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2013 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Kiedy należy zmienić wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Kiedy pracownicy przysługuje urlop rodzicielski na nowych zasadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Kiedy wygasa obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy wyjazd pracownika do oddziału firmy stanowi podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2013 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Po jakim kursie należy wycenić zwrot niesłusznie dokonanej zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Według jakich zasad należy dokonywać odliczeń częściowych VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować VAT przekazanie w darowiźnie części udziałów w samochodzie osobowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne