Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny - art. 21 ust. 2: Administratorami danych osobowych przetwarzanych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z niniejszej ustawy są wójt oraz minister właściwy do spraw rodziny.

Kto jest administratorem danych osobowych w przypadku gdy zadanie to na mocy upoważnienia wykonuje OPS (to w tej jednostce są przyjmowane wnioski, i to OPS realizuję świadczenie) - gmina i minister czy OPS i minister? Jeśli gmina, to czy należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?