Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na działce stanowiącej użytki rolnej III klasy, na której uchwalony jest plan miejscowy pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, inwestor zamierza wybudować domek letniskowy.

Czy wydając decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej możliwe będzie zwolnienie inwestora z obowiązku uiszczenia należności i opłat rocznych na podstawie art. 12a pkt 1 ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) – dalej u.o.g.r.l. - "(...) do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego(...)"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?