Questions and answers

Czy okres nauki na studiach wlicza się pracownikowi do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży usług telekomunikacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć na gruncie VAT umorzenie należności w wyniku porozumienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można zaksięgować skan faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jak uwzględnić w ewidencji środków trwałych samochód osobowy w umowie leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w zgłoszeniu występują strony postępowania lub osoby trzecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Czy pracodawca może ukarać kierowcę za zniszczenie tachografów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy urodzenie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego przerywa ten urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak należy rozliczać na gruncie VAT komisową sprzedaż samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jakiej kwocie wykazać należne zaliczki na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak prawidłowo wystawić fakturę korygującą dla duńskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Kogo należy powiadomić o osiąganym przychodzie przez emeryta policyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacyjną należy zastosować do reflektometra oraz do spawarki światłowodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak podatkowo rozliczyć niewypłacone wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakiej wysokości podatnik będzie odliczał od 1 kwietnia 2014 r. VAT od rat leasingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak wyliczyć wartość remanentu w cenach netto zakupu uwzględniając odchylenia z tytułu marży i VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy firma prowadząca szkolenia bhp obowiązana jest przechowywać pisemne egzaminy przeprowadzane po ich zakończeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy rolnik powinien ująć ciągnik w remanencie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedając samochód w ramach działalności należy działalność odwiesić i samochód sprzedać z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W którym momencie powstaje przychód w przypadku wysyłki towaru z płatnością "za pobraniem"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy osoby prowadzące instruktaż stanowiskowy powinny przejść kurs pedagogiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Jak najkorzystniej podatkowo przekazać całe przedsiębiorstwo małżonkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W którym miesiącu podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować środki pieniężne z zagranicznego funduszu emerytalnego, otrzymane po śmierci męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wolnostojący kontenerowy budynek powinien być wyposażony w instalacje wod. – kan. i toaletę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Jak wpłynie na proporcję odliczania VAT sporadyczna sprzedaż samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W którym miesiącu powstaje obowiązek podatkowy w eksporcie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak obliczyć wysokość potrącenia komorniczego niealimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy wszystkim pracownikom należą się dni wolne za święto przypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca może zaproponować pracownikowi pracę w innym oddziale, odległym o 100 km

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy zaliczki na rzecz wspólnoty mieszkaniowej stanowią koszt podatkowy na podstawie wystawionego rachunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie dane należy zamieścić na fakturze dokumentującej dostawy towarów na rzecz kontrahenta unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne