Questions and answers

Czy do odłączania wtyczki urządzenia od zasilania konieczne są uprawnienia SEP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy firma zbierająca odpady przekazywane przez przedsiębiorców może jednocześnie prowadzić PSZOK?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy karty katalogowe przedstawione przez wykonawcę podlegają uzupełnieniu w drodze art. 26 ust. 3 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy możliwa jest zmiana składu osobowego spółki jawnej z jednoczesną zmianą udziałów w takiej spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych u wnoszącego aport powstanie dochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nauczycielce przywróconej do pracy wyrokiem sądu należy wypłacić odszkodowanie wraz z odsetkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy pełnienie funkcji członka rady nadzorczej bez wynagrodzenia stanowi przychód dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy płacona przez spółkę opłata za użytkowanie wieczyste, powinna być udokumentowana przez gminę fakturą VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca jest obowiązany zaprowadzić rejestr wypadków osób niebędących pracownikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek rozliczania podróży służbowych poprzez wypełnianie druków delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik przebywający na chorobowym może uczestniczyć w inwentaryzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy przekazanie środka trwałego na poszczególnych wspólników rodzi skutki w podatku dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy spółka może odliczać VAT od rat leasingowych do 50% wartości VAT od ceny nabycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego przez czynnego podatnika VAT podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy urlop dla poratowania zdrowia zalicza się nauczycielowi do ogólnego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy Urząd Skarbowy może wymagać podpisania czynnego żalu przez klienta biura rachunkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w spółdzielni potrącenia na fundusz udziałowy podlegają odliczeniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy wyjazdy delegatów na zjazdy stowarzyszeń i towarzystw należy traktować jako podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zapłata zaległego podatku od nieruchomości może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Ile wynosi kwota bazowa w subwencji oświatowej na rok 2013?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa dla zakupów środków do praktycznej nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować zakup płyt DVD?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do godzinnego biletu wstępu na teren parku zabaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak długo należy przechowywać dokumenty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy, który otrzymał decyzję ws. rozpoznania choroby zawodowej u byłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie są zasady odliczania VAT w przypadku samochodów zabytkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie są zasady rozliczania na gruncie VAT premii pieniężnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaki rok podatkowy ma spółka która rozpoczyna działalność w drugiej połowie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć fakturę za hotel dla osoby, która nie jest pracownikiem firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak poprawnie ustalić wartość początkową przyczepy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy należy skorygować podatek należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Na jakim dokumencie należy poinformować US o zmianie miejsca zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W którym miejscu na fakturze musi być zawarte sformułowanie "odwrotne obciążenie"?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy czas urlopu wychowawczego jest okresem składkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2014 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy od rabatu udzielonego pracownikowi należy opłacić składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić kierowcy w ramach bhp odzież roboczą oraz posiłki profilaktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy zasiedzenie nieruchomości powoduje powstanie przychodu, a jeśli tak, to w którym momencie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki dokument należy sporządzić po wypadku ucznia odbywającego praktykę w zakładzie pracy - kartę wypadku czy protokół?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie kwalifikacje należy posiadać do obsługi amoniakalnych instalacji chłodniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstanie przychód dla spółki komandytowo-akcyjnej w przypadku spłaty wierzytelności przez dłużników?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za właściwy poziom wilgotności w wynajmowanych pomieszczeniach biurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2014 r., Majer Roman | Aktualne

W jaki sposób należy zaksięgować rachunek w przypadku braku wypłaty wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne