Questions and answers

Czy przychód z dyskonta u nabywcy weksla można wykazać w międzyokresowych rozliczeniach przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2014 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Czy skarbnik gminy ma obowiązek złożenia oświadczenia na druku ZP-1 w sytuacji, gdy kontrasygnuje umowę z wykonawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2014 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy VAT, który nie podlega odliczeniu, stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy uwzględnić premię uznaniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak często należy kontrolować poprawność działania krańcówek oraz osłon na maszynach?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe rodzi wniesienie aportem udziałów w jednej spółce do drugiej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak odwołać pełnomocnictwo do reprezentacji w ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2014 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Jak określić wysokość warunku wiedzy i doświadczenia w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2014 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jak skutecznie domagać się od urzędu skarbowego odsetek od nadpłaty podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak ująć w VAT przekazanie butów klientowi oraz czy można odliczyć podatek z faktury zakupu tych butów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Na jakich zasadach mamy prawo odliczać VAT od wydatków dot. posiadanych przez nas samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Na jaki przepis powinienem się powołać w odwołaniu podatnik, żeby było skuteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Po jakim kursie należy ująć fakturę korygującą, która dotyczy kilku faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jakim terminie pracodawca powinien odpowiedzieć na wniosek o rozwiązanie umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Co zrobić w sytuacji braku możliwości przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego na rzecz osoby przebywającej w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy dotacja na rozpoczęcie działalności stanowi dla podatnika przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy gmina ma obowiązek zawarcia umowy z własnym zakładem komunalnym na sprzątanie i utrzymanie zieleni?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2014 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy inspektor prowadzący postępowanie kontrolne może odmówić stronie przesłuchania eksperta?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy konieczne jest aneksowanie umów kredytowych w przypadku zmiany danych osobowych Kredytobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2014 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Czy na podstawie oświadczenia pracownika o zgubieniu biletu dyrektor może rozliczyć delegację?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel przechodzący na świadczenie kompensacyjne otrzymuje trzymiesięczną odprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy od materiałów marketingowych możemy naliczać VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy osobie przebywającej na urlopie macierzyńskim przysługuje dzień wolny za 3 maja?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy podatnik pracujący na pełnym etacie, może otworzyć działalność usługową opodatkowaną ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy pracodawca może wprowadzić ograniczenia dla pracowników w zakresie wykorzystywania przerw w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracownik ma prawo do kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownik niepedagogiczny powinien otrzymywać 80% stawki netto minimalnego wynagrodzenia za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy przy refakturowaniu kosztów polisy na spółki córki dochodzi do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy spółka postąpiła prawidłowo wykazując transakcję jako WDT z 0% stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy winda może stanowić odrębny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wspólnoty mają obowiązek w wystawiać faktury z tytułu sprzedaży mediów dla lokali gminnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy zamiana samochodów pomiędzy osobą fizyczną a spółką z o.o. podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży mieszkań?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakiego typu jadalnię należy zorganizować, by umożliwić wydawanie posiłków kateringowych pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie normy zharmonizowane opisują wymagania dla brykieciarki do wiórów z drewna?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT przekazanie przez samorządową instytucję kultury majątku na rzecz Miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaki kurs należy zastosować do przeliczenia faktury wystawionej dwa dni po wykonaniu usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jakim dokumentem podatnik powinien obciążyć spedytora za niezwrócone palety?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaki organ jest uprawniony do reprezentowania Skarbu Państwa jako właściciela przetrzymywanych dzików?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć sprzedaż samochodu, a jak przekazanie na cele prywatne przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć działalność gospodarczą prowadzoną na terytorium Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne