Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 9 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z nauczycielem mianowanym/dyplomowanym zawarto w dniu 31 sierpnia 2018 r. umowę o pracę na czas określony od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 r. w wymiarze 5/18 etatu. Czy można 30 sierpnia 2019 r. zawrzeć porozumienie stron z pracownikiem o przedłużeniu umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 6/18? Czy w takim przypadku można kontynuować prowadzenie teczki akt osobowych pracownika w związku z nowymi przepisami o prowadzeniu dokumentacji pracowniczej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?