Questions and answers

Jak rozliczyć otrzymaną z zagranicy prowizję za pośrednictwo w sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2015 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak zaksięgować zakup serwisu obiadowego i kawowego, jeżeli prowadzimy ewidencję na kontach 4 i 5?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Na jakiej podstawie OPS może pokryć koszty pobytu w ośrodkach wsparcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2015 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób kierownik samorządowej jednostki budżetowej może dokonywać zmian w klasyfikacji budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2015 r., Niemiec Renata | Aktualne

W jaki sposób realizujemy klika zapisów na wypadek śmierci klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2015 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód uzależniony od osiągnięcia pewnego poziomu sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Co należy podać w podstawie prawnej do regulaminu ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dla linii produkcyjnej można wystawić jedną zbiorczą deklarację zgodności?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy dla pracowników kancelarii notarialnej można zastosować trzymiesięczny okres rozliczeniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy dochód z zasiłku pielęgnacyjnego wlicza się do dochodu na potrzeby odpłatności za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Kawecka Anna | Aktualne

Czy dokumentację cen transferowych należy sporządzać nawet w przypadku, gdy zachowane są ceny rynkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy emeryt, który pozostaje w zatrudnieniu może wystąpić o przeliczenie emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy mąż może użyczyć nieodpłatnie część lokalu żonie na cele prowadzonej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielce zatrudnionej na zastępstwo można przedłużyć umowę do końca roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy operator zautomatyzowanego ujęcia wody może wykonywać inne prace jako konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna będąca stroną umowy zlecenia jest zobowiązana do wystawiania rachunków czy faktur vat?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy podatnik powinien opodatkowywać zaliczki otrzymane na poczet wycieczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu na część etatu należy się refundacja kosztu okularów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy renta wypłacona przez bank powinna być uwzględniona w zeznaniu podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sektor magazynowania przyjętych pojazdów w stacji demontażu może zostać wyznaczony wewnątrz hali?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy Spółka może zastosować stawkę VAT 0% do dostawy towaru, jeżeli będzie w posiadaniu komunikatu IE599?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy sprzedaż lodów z przyczepy gastronomicznej powinno być rejestrowane na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości może korzystać ze zwolnienia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy starosta może zmienić zapisy inwentaryzacji stanu lasu aneksem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy VAT zagraniczny może być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy w bilansie należy ująć pożyczkę w kwocie z umowy, czy w kwocie faktycznie otrzymanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy w PKPiR należy łączyć działalność rolniczą i usługową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy wydatki na organizację turnieju tenisowego można powiązać z działalnością opodatkowaną gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w związku ze świadczeniem usług sportowo-rekreacyjnych przysługuje opodatkowanie stawką preferencyjną 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego w trakcie urlopu wychowawczego przysługuje urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zwrot bonifikaty podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Do jakiej kwoty można dokonać zwrotu pracownikowi za okulary korygujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak dokonać korekty kosztów z tytułu spłaconych zobowiązań, jeśli podatnicy zlikwidowali działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie działania w opisanej sytuacji należy podjąć w kwestii historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Jaki jest nieprzekraczalny termin odliczenia strat z lat ubiegłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak obliczyć wymiar urlopu pracownikowi zatrudnionemu na 3/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak opodatkować zyski z zagranicznych funduszy inwestycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ, który ustalił, że krewny zobowiązany do płacenia za DPS przebywa za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić datę wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie strony i z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup towaru u brytyjskiego kontrahenta, jeśli został on dostarczony bezpośrednio z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne