Czy wyjazdy pracownicze należy uznać za delegację czy oddelegowanie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca świadczy usługi produkcji betonu na terenie Polski. Miejscem wykonywania pracy jego pracowników jest siedziba firmy w Poznaniu oraz teren województwa wielkopolskiego. Taki zapis jest zastosowany w umowach o pracę. Przedsiębiorca podpisał umowę z niemieckim zleceniodawcą na realizację usług na terenie Niemiec. Pracownicy jego mają być wysyłani do pracy na terenie Niemiec na zmianę każdorazowo na czas 1-4 tygodni, pozostały czas mają pracować w Polsce. Problematyczne dla przedsiębiorcy było ustalenie, czy praca wykonywana za granicą przez jego pracowników będzie dla nich podróżą służbową, czy oddelegowaniem. Instytucje, które mogą kontrolować przedsiębiorców różnie na tę kwestię patrzą. PIP stojąc po stronie pracownika często będzie twierdziła, że wyjazd, który pracodawca potraktował jako oddelegowanie faktycznie był podróżą służbową, a co za tym idzie pracodawca powinien wypłacić z tego tytułu pracownikowi należne świadczenia z tego tytułu, czyli np. diety. Z drugiej strony organy podatkowe i ZUS często patrzą na tę kwestię odwrotnie i wyjazd, który pracodawca uznał za podróż służbową próbują uznać za odesłanie i co za tym idzie uznać, ze wypłacone diety powinny być oskładkowane i opodatkowane. Przedsiębiorca przyjął stanowisko potwierdzone przez GIP (Główny Inspektorat Pracy) (interpretacja GNL-435-0799-23-1/16, że można delegować pracownika do pracy za granicę na podstawie przepisów o podróży służbowej, czyli gdy jednocześnie mamy do czynienia z oddelegowaniem i zarazem podróżą służbową. Zgodnie z nim przedsiębiorca ma zapewniać pracownikom warunki pracy i płacy (stawki niemieckie) zgodne z prawem niemieckim oraz ma wypłacać świadczenia z podróży służbowej ( diety nieoskładkowane i nieopodatkowane).

Czy stanowisko przedsiębiorcy jest właściwe?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access