Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy gminną jednostką budżetową (szkoła), której przekazano na mocy decyzji burmistrza w trwały zarząd nieruchomość, w skład której wchodzi działka zabudowana budynkiem, wykorzystywanym do celów statutowych - oświatowych. W ubiegłym roku organy gminy podjęły decyzję, by część budynku zagospodarować na utworzenie klubu seniora. Wymagało to podjęcia prac remontowo-inwestycyjnych w celu przystosowania pomieszczeń do potrzeb nowego przedsięwzięcia. Prace były prowadzone przez gminę i finansowane ze szczebla gminy (poza budżetem szkoły), jednakże część budynku zaadoptowana na klub seniora nadal pozostaje w zarządzie szkoły. Z dniem 31 grudnia gmina przekazała protokołem zdawczo-odbiorczym nakłady inwestycyjne poniesione w związku z utworzeniem klubu seniora. Z protokołu wynika, że przedmiotem przekazania są nakłady poniesione na przebudowę pomieszczeń oraz pierwsze wyposażenie klubu seniora. Z kolei pierwsze wyposażenie obejmuje meble, sprzęt audiowizualny, sprzęt sportowy do ćwiczeń dla seniorów i inne.

W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych szkoły protokół przekazania nakładów inwestycyjnych i pierwszego wyposażenia? Jak powinno wyglądać księgowanie opisanego zdarzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?