Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Choromańska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeżeli pielęgniarka rozpoczęła studia pielęgniarskie II stopnia we wrześniu 2018 r. (okres trwania 9.2018 - 6.2020), a wystąpiła do pracodawcy o udzielenie urlopu szkoleniowego w lutym 2020 r., tj. pod koniec III semestru, czy pracodawca może udzielić np. tylko część urlopu szkoleniowego na odbycie praktyk zawodowych lub napisanie pracy czy przygotowanie się do egzaminu?

Jeżeli pielęgniarki (ok. 30% personelu pielęgniarskiego szpitala) rozpoczęły specjalizację z dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego we wrześniu 2019 r. i wystąpiły w trakcie trwania pierwszego roku szkolenia do pracodawcy o udzielenie urlopu szkoleniowego, czy pracodawca może udzielić tylko część urlopu z ilości określonej w u.z.p.p. (np. na odbycie praktyk w drugim roku lub przygotowanie do egzaminu), mając na względzie, iż udzielenie urlopu tak znacznej ilości szkolących się pielęgniarek spowoduje drastyczne zaburzenie organizacji pracy w szpitalu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?