Questions and answers

Czy drewniaki mogą być stosowane jako obuwie robocze przez personel szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość rejestracji jako podatnik VAT zwolniony, przy jednoczesnej rejestracji do VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy lokal użytkowy znajdujący się w zabytkowej kamienicy podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Czy możemy odliczyć VAT od świeżo zakupionego samochody ciężarowego do 3,5 tony (1 rząd siedzeń)?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy należy pobrać podatek u źródła od nabytego systemu obsługi gości hotelu oraz obsługi kart kredytowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy obciążanie najemców kosztami z tytułu mediów może następować na podstawie not obciążeniowych, bez VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy organ może wydać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie nadmiaru wód ze stawu rybnego na cudzą działkę i do rowu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna ma prawo zastosować stawkę VAT 0% przy refakturze kosztów biletu lotniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy osoba upoważniona z użyciem druku UPL-1 może podpisywać elektronicznie zeznania CIT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy osoby, z którymi zawarto umowy na administrowanie gruntami mogą być podatnikami podatku rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy otrzymany przez zleceniobiorcę zwrot kosztów podróży należy doliczać do wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo uznać, że nie doszło do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i dokonać korekty VAT-23?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT naliczony z zakupów dokonanych przed utratą zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy poferment z biogazowni rolniczej może nie być kwalifikowany jako odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca do pozycji 104 wpisał prawidłową kwotę, w sytuacji gdy jest płatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego można traktować jako przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy przysługuje nam prawo do odliczenia VAT od paliwa tankowanego po 1 stycznia 2011 r. a zakupionego w grudniu 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży budynku biurowego trwale związanego z gruntem należy zastosować zwolnienie z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy sprzedaż gruntu uzyskanego w drodze zamiany należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy udzielenie pożyczki podmiotowi powiązanemu obliguje do sporządzenia dokumentacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wentylacja mechaniczna hali jest instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Czy w razie pozostawania w dwóch stosunkach pracy, pracownik może tylko jeden raz poddać się badaniom profilaktycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy wydatki związane z wynajmem mieszkania poza granicami kraju stanowią koszt podatkowy przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wzajemne świadczenie usług przez szpital i fundację podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Do reprezentowania jakich czynności członek zarządu spółki z o.o. może upoważnić pracownika spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawką opodatkować refakturowanie tzw. kosztów związanych z eksploatacją lokalu, niewliczonych do czynszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować usługi krawieckie wykonywane na materiale należącym do klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana usługa usuwania graffiti z budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do zaliczki zapłaconej w 2009 r. jeśli usługa zostanie wykonana w 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować w 2011 r. obciążając kontrahenta kosztami energii zużytej w 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku sprzedaży prawa do lokalu niemieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy sprzedaży podręczników szkolnych (nowych i używanych)?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować w przypadku usług wynajmu sali sportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak często należy wykonywać przeglądy i czyszczenie separatorów tłuszczu zainstalowanych na kanalizacji sanitarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

Jak ewidencjonować zakup kur reprodukcyjnych i produkcję jaj wylęgowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Jakie dane należy zamieścić na fakturze dokumentującej sprzedaż samochodu dokonaną na rzecz pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie dokumenty powinien złożyć pracownik aby zwrócono mu koszty podróży?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie należy spełnić warunki w celu uzyskania tytułu doradcy podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na obywatelach Niemiec likwidujących w Polsce spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie są zasady refakturowania kosztów energii elektrycznej na najemcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki kurs powinien zastosować podatnik przy księgowaniu sprzedaży eksportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak można odzyskać VAT zapłacony w krajach Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jak należy zaksięgować i rozliczyć przejęcie środka trwałego z zagranicznego oddziału spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości z prawem wieczystego użytkowania gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jak opodatkować umowę, w myśl której przyjmujemy na staż studentów danej uczelni?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak refakturować koszty uczestnictwa w targach - fakturą czy notą księgową?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty podróży pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne