Jak zaklasyfikować wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w związku z wykonywaniem przez pracowników czynności służbowych pośrednio związanych z realizacją inwestycji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ostapowicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników urzędu miejskiego pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę, którzy współpracują przy realizacji projektów inwestycyjnych (paragraf 605) dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej otrzymują dodatek specjalny za zwiększony zakres obowiązków, na podstawie zarządzenia w sprawie powołania zespołu projektowego. Dodatek specjalny stanowi wydatek kwalifikowany danego projektu i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu gminy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz Studium Wykonalności Inwestycji.

Czy wydatki na powyższy cel winny być klasyfikowane w wydatkach majątkowych w paragrafie 605 jako koszt tej inwestycji, z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, tj 7 przy finansowaniu z UE i 9 przy finansowaniu ze środków Gminy, czy też winny być zaklasyfikowane w ramach wydatków bieżących, tj: § 401 – wynagrodzenia osobowe, § 411 – składki na ubezpieczenie społeczne, § 412 – składki na fundusz pracy – z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access