Questions and answers

Czy kaucja pobierana przez firmę od kontrahentów za wydane przepustki stanowi dla firmy przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy kwotę odszkodowania ustalonego w ugodzie sądowej należy opodatkować i oskładkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Czy można zmienić język obcy obowiązujący w szkole podstawowej na prośbę rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy nabywca powinien uzasadnić swoje prawo do sporządzenia i wydania mu duplikatu faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nieopłacona faktura może stanowić koszt uzyskania przychodu przy najmie prywatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy odliczony od otrzymanej refundacji VAT, jest dla podatnika przychodem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi na podstawie ugody pozasądowej korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pełnomocnik może założyć rachunek wspólny w imieniu swoim i mocodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Więch-Barchan Aleksandra | Aktualne

Czy podatnik, sprzedając środek trwały zakupiony przed 1999 r., powinien naliczyć podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik miał prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT przy zakupie towarów, które ostatecznie zostały zezłomowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podatnik może w grudniu 2015 r. wystawić fakturę korygująca dotyczącą 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy posiadanie autoryzacji na wykonanie usług serwisowych aparatury medycznej może stanowić kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy pozycja L (podatek dochodowy) w rachunku zysków i strat może wykazywać wartość ujemną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy producent musi wypełnić deklarację zgodności dla wyrobu jednostkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy przychód z tytułu otrzymanej pomocy de minimis należy wykazać w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przyjęty przez podatnika sposób rozliczenia transakcji łańcuchowej jest prawidłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy przy ustalaniu prawa do zwolnienia podmiotowego w VAT uwzględnia się wartość sprzedaży zwolnionej od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy rolnik musi prowadzić ewidencję środków trwałych oraz dokonywać ich wyceny w oparciu o przepisy PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy rozwiązanie spółki jawnej wiąże się z koniecznością zapłaty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy samochód może być wprowadzony do ewidencji środków trwałych, jeśli właściciel nie ma prawa jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy samorządowy zakład budżetowy będzie podlegał centralizacji rozliczeń VAT w samorządach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy usługa badania sprawozdania finansowego podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 113 u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy VAT należny z tytułu otrzymanej dotacji stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy w przypadku zmiany pracodawcy urlop uzupełniający liczy się proporcjonalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy wydatki związane z dojazdem do miejsca wykonywania kontraktu stanowią koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jaką kwotę VAT należy wpisać w deklaracjach ORD-U, dokumentujących transakcje pomiędzy powiązanymi firmami?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę powinien zastosować podatnik przy sprzedaży samochodu kontrahentowi z NIP-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak dokonać potrącenia świadczeń alimentacyjnych z ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Jaki będzie moment powstania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku dostawy WDT na warunkach DDU?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakim dokumentem przenieść na wynajmującego koszty polisy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakim wymaganiom powinna odpowiadać maszyna wprowadzona do obrotu w 1995 r. na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak należy rozliczyć fakturę za naprawę samochodu służbowego w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak obciążyć kosztami wynajmu samochodu firmę z Japonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT wynajem pracowników jako kierowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT sprzedaż wysyłkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczać umowę zlecenia i umowę najmu zawarte równolegle ze zleceniobiorcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczać wydatki na remont nieruchomości należącej do jednego ze wspólników spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracownika w delegacji odbytej po całym dniu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć dokonanie dostawy urządzeń wraz z montażem do krajów członkowskich UE i do krajów trzecich?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT import usług fakturowany przez kontrahenta z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT umowę komisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć w Polsce podatek dochodowy osoby fizycznej, obywatela polskiego, zatrudnionego jedynie na JERSEY?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku importu usług w świetle znowelizowanej ustawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT przy świadczeniu usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu nabycia środka trwałego wraz z instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy pracownik może kwestionować wysokość wynagrodzenia z uwagi na naruszenie zasady równości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W jakiej wartości należy ująć weksel - wartości nominalnej czy cenie nabycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Soprych Maciej | Aktualne

W jakim terminie należy rozliczyć uprzednio wpłaconą zaliczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób i pod jaką datą należy rozliczyć WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy ująć faktury korygujące w deklaracjach VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy ustalić kiedy powstanie obowiązek podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić podatek z tytułu likwidacji spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dla udowodnienia pracy w gospodarstwie rolnym wystarczy dysponować zeznaniami świadków?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy dozwolone jest zatrudnienie inspektora do spraw przeciwpożarowych na umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy inspektora ochrony przeciwpożarowej można zatrudnić wyłącznie na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy osiągniecie wieku emerytalnego jest okolicznością wykluczającą pobieranie zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2015 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy zapisobierca windykacyjny odpowiada za długi spadkodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2015 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne