Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Matka z córką złożyły podanie o pomoc w postaci zasiłku okresowego, każda ze stron na odrębnym wniosku.

Kobiety przebywają w schronisku dla osób bezdomnych, zwróciły się również o dofinansowanie ich pobytu w schronisku, gdyż nie mają żadnego dochodu, również dwoma odrębnymi wnioskami.

W toku postępowania ustalono, iż matka z córką prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, są w jednej rodzinie, zgodnie z oświadczeniami jakie przedstawiły oraz w rozmowie telefonicznej z pracownikiem socjalnym.

Jak należy postąpić w powyższym przypadku?

Czy wydać jedną decyzję na pomoc finansową, w tym przypadku na matkę (z nią sporządzono "wywiad") i udzielić pomocy zgodnie z kryterium na osobę w rodzinie, a wobec wniosku córki wydać umorzenie postępowania?

Co z decyzjami o odpłatności za pobyt w schronisku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?