Questions and answers

Czy kosiarki spalinowe mogą być parkowane w magazynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Majer Roman | Aktualne

Czy odpad o kodzie 16 03 04 można uznać za odpad obojętny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Grzegrzółka Robert | Nieaktualne

Od jakiej daty istnieje niepełnosprawność osoby, która ubiega się o dodatek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak rozliczyć dochody niemieckie uzyskane przez podatnika w wieku 21 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak wyliczać dotację dla szkoły publicznej ogólnodostępnej nie prowadzonej przez JST?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy naliczanie rekompensaty za opóźnienie przez jednostkę budżetową jest obligatoryjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Romaniuk Joanna | Aktualne

Czy Inspektor Sanitarny może nakazać utworzenie ustępu ogólnodostępnego w budynku dworca autobusowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak postąpić w ofertą, gdzie jedna strona formularza asortymentowo cenowego nie jest poprawnie podpisana?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Kardas Bartłomiej | Aktualne

Czy odprowadzamy podatek od ubezpieczenia grupowego opłaconego w okresie zasiłkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w związku z SARS-CoV-2 pracodawca powinien prowadzić rejestr pracowników narażonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Kiedy należy wypłacać ekwiwalent za używanie przez pracowników własnej odzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy wiata, w której będą sortowane odpady nie jest instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy organ może umorzyć opłatę za korzystanie ze środowiska za rok 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy dokumenty do rejestracji jachtów i innych jednostek pływających muszą być w języku polskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy osoba prowadząca działalność może starać się o rentę z tytułu choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy zużyte elementy stolarki budowlanej można traktować jako "zużyte artykuły pokonsumpcyjne"?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Jak należy prowadzić dokumentację dla hospitalizacji w trybie ambulatoryjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Czy montaż lamp solarnych o wysokości 4 m będzie wymagać zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czyim obowiązkiem jest zapewnienie udziału kierowników robót innych branż?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Kto powinien uregulować fakturę za wyłapanie i transport psa do przychodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy płacone alimenty na rzecz matki można odjąć od dochodu do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy mam zażądać dołączenia deklaracji CE do wniosku o rejestrację dwóch skuterów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Ile wynosi przedawnienie w zakresie wpłat na PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji należy zastosować w przypadku sceny przenośnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak poprawnie udzielać pracownikowi socjalnemu dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy ekwiwalent pieniężny wypłacany dwa razy w roku za węgiel należy liczyć do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od kiedy należy zmienić decyzję o odpłatności dla pensjonariusza DPS ze względu na waloryzację emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy komornik ma prawo żądać podania danych osobowych pracownika spółki, który zajmuje się sprawą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy czas przebywania na urlopie macierzyńskim wykazuje się w świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne