Questions and answers

Jak prawidłowo należy rozpatrzyć wnioski o świadczenie wychowawcze złożone przez matkę i ojca dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć efektywną stopę procentową podatku CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę firmy z Belgii za wykonanie torów do gry w kręgle na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć VAT, jeśli podatnik prowadzący pizzerię za każdą sprzedaną pizzę chce przekazać 3 zł dla WOŚP?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak ustala się wartość przekroczenia dopuszczalnego hałasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jeśli nasadzeń nie wykonano, czy nadal są podstawy do wymierzenia kary?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Kiedy można wygasić decyzję o oddaniu w trwały zarząd?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Kiedy po ustaniu zatrudnienia wypłatę zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego przejmie ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy zakup z Wielkiej Brytanii stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kogo należy uznać za strony postępowania w przedmiocie wniosku o pozwolenie na rozbudowę cmentarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Kto powinien posiadać pozwolenie wodnoprawne na pobór wody powierzchniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Stachowska Marta | Aktualne

Na jakich zasadach odbywa się przechowywanie archiwalnej dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Na jakiej podstawie przyjmujemy maksymalną ilość m3 na sekundę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

W jakich przypadkach możliwe jest skorzystanie z preferencyjnych zasad opłacania składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

W jakim okresie rozliczeniowym należy obniżyć podatek należny wynikający z faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób ujmować koszty związane z dzierżawą wodomierzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dodatek za dyżur domowy powinien być włączony do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy dokonując cząstkowej oceny pracy dyrektora szkoły organ prowadzący może wyjść poza ramy przepisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy dopuszczalne jest aby na paragonie oznaczać wartości towaru ogółem bez rozróżniania ceny jednostkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy do stażu pracy przy drugiej umowie można przyjąć lata pracy z pierwszej nadal trwającej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy istnieją podstawy prawne do objęcia matki ubezpieczeniem zdrowotnym przy ubezpieczeniu córki jako członka rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy koszty obowiązkowej dematerializacji akcji stanowią koszty podatkowe w dacie ich poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy kwota umorzonego nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego stanowi inny przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy lekarz, który zatrudnia sekretarkę może opodatkować przychody kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy można przesłać DT-1 w formie pdf podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek pielęgnacyjny na podstawie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy można żądać od uczniów szkoły podstawowej włączania kamerek na lekcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy należy pisać semestralne sprawozdania z nauczania indywidualnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy należy się dodatek z tytułu urlopu wychowawczego osobie, która prowadzi działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy należy zmienić decyzję środowiskową, jeżeli nastąpił podział działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy nauczycielce będzie przysługiwał ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielowi należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy nauczyciel z dniem rozwiązania stosunku pracy nabywa prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy obiekt wybudowany w granicy działki wymagał uzyskania pozwolenia na budowę czy zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne