Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób wyegzekwować opłatę ryczałtową za odpady komunalne od nieruchomości niezamieszkałej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Nieaktualne

Kiedy pracownik powinien odpracować wyjście prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w wykazie podaje się nieruchomości, które są przeznaczone do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych (wykup)?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Który organ jest właściwy w postępowaniu w sprawie dostosowania zezwolenia na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

W jaki sposób liczyć termin na przeprowadzanie kolejnych kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy do udziału w szpitalnej sekcji zwłok można dopuścić lekarza spoza podmiotu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jaki jest termin sporządzenia i udostępnienia w BIP raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ w roku 2021?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy z dodatku stażowego można potrącić składkę na ubezpieczenie na życie pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy należy upoważnić kierownika sekcji do zatwierdzania planów pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Kto powinien wypłacić zobowiązania wobec zwalnianych pracowników w przypadku likwidacji szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jakie wymagania powinni spełniać kierowcy wykonujący transport wyrobów przy pomocy aut ciężarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak należy amortyzować służebność gruntową, przyjętą jako wartość niematerialną i prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób ustalić wartość udziałów wydawanych członkom przejmowanego banku spółdzielczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Obzejta Łukasz | Aktualne

Czy numer NIP powinien obligatoryjnie znajdować się na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak prawidłowo wykazać zwrot zaliczki za usługę zaewidencjonowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu refaktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy podatnik podatku rolnego powinien wykazać rowy sklasyfikowane jako W, w załączniku ZIR-1, czy ZIR-2?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

Jaki powinien być skład rodziny zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy placówka gastronomiczna zajmująca się sprzedażą wyrobów piekarniczych na wynos powinna zakupić kasę online?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak właściwie rozliczyć prowizję otrzymaną od lekarza wykonującego zabiegi medycyny estetycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy kasa mobilna powinna zostać wymieniona na kasę online?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy dodatek covidowy powinien być zaliczony do podstawy nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma prowadzenie na giełdzie FOREX transakcji związanych z walutami?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy spółka może fakturować najemcy budynku sprzedaż wyprodukowanej energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółka może ewidencjonować najem lokalu na dotychczasowej kasie rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy sprzedaż na rzecz rolnika należy ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Którzy podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy Centrum Handlowe może zbierać odpady typu świetlówki, baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć WSTO, jeśli dostawa towaru nastąpi po 1 lipca 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy sprzedaż samochodu po jego wycofaniu z działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna udzielenia urlopu bezpłatnego nauczycielowi przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy sprzedaż towarów w ramach transakcji VAT-marża wlicza się do limitu sprzedaży WSTO?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy można udzielić pracownikowi w pierwszym roku pracy zawodowej, (tzw. pierwsza praca) urlopu akonto?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kto powinien powołać komisję inwentaryzacyjną dla likwidowanej szkoły filialnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

W jakim trybie organ prowadzący może połączyć w zespół szkół szkoły różnych typów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy w ewidencji VAT należy wykazywać adresy nabywców, dostawców czy usługodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy aktualne przepisy w zakresie urlopów rodzicielskich dotyczą również dzieci urodzonych w 2016 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie przez spółkę cywilną towarów wspólnikowi będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne