Questions and answers

Czy okoliczność przejścia na emeryturę pozbawia pracownika prawa do otrzymania wczasów pod gruszą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy regeneracja butli gazowych jest procesem przetwarzania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy spółka powinna wystawić fakturę na odsetki od udzielonej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy sprzedaż działki gruntu "RZ-tereny łąki zieleni niskiej, IS-tereny specjalne" jest zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy SP ZOZ może po godzinach wykazanych do NFZ oraz w weekendy świadczyć np. odpłatnie zabiegi rehabilitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy szkody na towarach i mieniu powstałe podczas transportu można zaliczyć do KUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy transakcję należy potrajtować jako WDT, czy jako eksport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy umorzenie pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych stanowi przychód zwolniony z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy VAT naliczony ujęty na fakturze zakupu należy odliczyć proporcjonalnie do kwoty dofinansowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wszystkie opakowania stosowane z zakładzie chemicznym muszą być oznakowane etykietą z piktogramami?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Nieaktualne

Czy wycofanie produkcji w toku należy zaliczyć do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wykonanie rowu odwadniającego pod rządami Prawa wodnego z 1974 r. wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą, którego upadłość ogłoszono po złożeniu i otwarciu ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zapłata za mieszkanie podarowane córce może stanowić wydatek na własny cel mieszkaniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zmieszane odpady komunalne mogą być magazynowane na terenie bazy magazynowo–transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć urządzenie czyszczące?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaka jest definicja zabudowy grupowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Jakie są wymagania w zakresie bezpiecznego uruchamiania automatycznych maszyn szwalniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Jak obliczyć odszkodowanie za okres skróconego okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać korekty VAT z tytułu zakupu środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo przenieść kwoty VAT naliczonego z rejestru zakupu VAT do deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT krótkotrwały najem samochodu osobowego od kontrahenta zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu zakupu licencji od niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Na jakim formularzu rozliczyć sprzedaż ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy emerytowanego kierowcę można zatrudnić na stanowisku zajmowanym przed przejściem na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy emerytura z Holandii może być zwolniona z opodatkowania zarówno w Holandii jak i w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy krótka umowa o pracę wpływa na możliwość przyznania dodatku z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy lekarz w trakcie specjalizacji może samodzielnie pełnić dyżur w oddziale szpitalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy na fakturze wystarczy wpisać tylko "materiały budowlane", czy też wyszczególnić wszystkie materiały?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy należy naliczyć VAT w przypadku refaktury kosztów tłumaczenia na rzecz udziałowców z krajów UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczycielka korzystająca z urlopu macierzyńskiego może świadczyć pracę w zmniejszonym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy podatnik powinien wystawić fakturę korygującą do faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podatnik prowadzący PKPiR, opłacający podatek liniowy kwartalnie może zmienić rok podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy podatnik prowadzący spółkę cywilną jest zobowiązany do miesięcznego sporządzania spisu z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podmiot może przekazać odpady typu "odpady ekologiczne" osobom fizycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy prawo do rozliczenia korekt przejdzie po sprzedaży przedsiębiorstwa na jego nabywcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy przejęciem w rozumieniu k.p. jest przejęcie tylko jednego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy przywrócenie do pracy należy potraktować jako uzyskanie dochodu w rozumieniu przepisów u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy przy zasiłku stałym ma znaczenie fakt opłacania składek KRUS z tytułu posiadania gospodarstwa przez matkę strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach powinno uwzględniać zamówienia udzielone zgodnie z art. 5a p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy rodzinie zastępczej niezawodowej należy przyznać świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne