Questions and answers

Czy zakup nieruchomości od byłej żony może zostać uznany za wydatek na własny cel mieszkaniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy zapisy regulaminu ZFŚS dot. wypoczynku pracowników i emerytów mogą się różnić?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy związek sportowy powinien wyliczać prewspółczynnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Do jakiego przepisu k.p.a. należy się odwołać aby decyzja na podstawie u.ś.r. była natychmiast wykonalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Gdzie podlega opodatkowaniu usługa sprzedaży licencji do zdjęcia dla odbiorcy z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie świadczenia z tytułu urlopu macierzyńskiego przysługują pracownicy, która w grudniu 2015 r, urodziła dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jaki jest termin na wydanie decyzji o skierowaniu do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak księgować zakup towarów handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy rozumieć pojęcie podatnika określone w art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak postąpić w sytuacji, gdy w komisji bhp zasiada więcej przedstawicieli pracodawcy niż pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jak pracodawca może odmówić udzielenia urlopu w terminie wskazanym przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć zasiłki stałe dla małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak rozliczyć koszty z tytułu nagrody rocznej dla członków zarządu??

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć narzędzia zakupione w związku z modernizacją środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak zrekompensować pracę w godzinach nadliczbowych w lutym 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Kiedy należy rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy należy ująć zaliczkę na dostawę dla kontrahenta zagranicznego w deklaracji VAT i z jaką stawką?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Które substancje są sklasyfikowane jako niebezpieczne i szkodliwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Majer Roman | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć nadgodziny powstałe w wyniku przekroczenia dobowej normy czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć pracownikowi urlop za 2016 r. w przypadku przejścia na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

W którym momencie powstaje przychód z tytułu odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Klemens Dominik | Aktualne

W którym momencie ujmować w kosztach surowce zużyte do produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W którym momencie zwiększyć przychód z tytułu wystawionej faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jakich stawek rozliczyć nadgodziny, jeśli zmieniała się stawka wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Co należy zrobić, jeśli wykonawca zamiast podania konkretnej liczby dni w kryterium pozacenowym, podał przedział czasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Co oznacza symbol ENP na decyzji emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy biuro rachunkowe, które ma zawarte umowy na ciągłe usługi księgowe, może wystawiać faktury zaliczkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy brak wpisu o praktykach zawodowych wyklucza wykonywanie zawodu pracownika socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy czynność przekształcenia lokalu spowoduje obowiązek zapłaty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy do RIPOK mogą być przekazywane odpady inne niż odpady zielone?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy kancelaria może zaliczyć w koszty fakturę za aplikację pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy kopię Niebieskiej Karty A można udostępnić Policji bez pisemnego wniosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czym różnią się osady ściekowe z zakładowych oczyszczalni ścieków od komunalnych osadów ściekowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy nauczyciel może zrzec się prawa do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy odpady o kodach 12 01 13 i 19 01 02 są wskazane na zielonej liście?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy odsetki od kredytu można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy opiekun prawny ma prawo do urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pielęgniarka ma prawo do dodatków za wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy potrącenie wierzytelności powoduje powstanie przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca może pracownikowi na wypowiedzeniu odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego po zakończeniu urlopu ojcowskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy pracownica może złożyć wniosek o urlop wychowawczy w formie ustnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracownik obsługujący suwnice powinien przejść badania psychologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy prowadzenie bloga może być uznane za działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne